Politik

Kritik af Thyra Frank fortsætter: Vil ikke svare på spørgsmål

SF'er har klaget til Folketingets Præsidium, fordi Thyra Frank ikke vil svare på spørgsmål om sin tid på plejehjemmet Lotte.

På trods af, at det efterhånden er mange år siden, at Thyra Frank (LA) stod i spidsen for plejehjemmet Lotte, har hun brugt en stor del af sine første måneder som ældreminister på at svare på spørgsmål om sin tid som plejehjemsleder.

I sidste uge havde Socialdemokratiets og SFs ældreordførere kaldt Thyra Frank til samråd i håb om at få hende til at bekræfte, at Lotte har haft markant højere budgetter end andre plejehjem i Frederiksberg kommune.

Thyra Frank afviste imidlertid at svare på samrådsspørgsmålene med den begrundelse, at hun ikke mener, det er hendes opgave at svare på, om et enkelt plejehjem engang har brugt flere eller færre penge.

Onsdag forsøgte Kirsten Normann Andersen (SF) og Astrid Krag (S) så igen.

- Anerkender ministeren, at plejehjemmet Lotte på Frederiksberg blev drevet med et langt større økonomisk budget end de resterende plejehjem i Frederiksberg kommune - herunder et 20 procent højere driftsbudget og et 50 procent højere madbudget – og at netop dette forhold var forklaring på de gode forhold, der var på plejehjemmet Lotte?, lød spørgsmålet fra Kirsten Normann Andersen, fulgt op af lignende spørgsmål fra Socialdemokraternes ordfører.

Men heller ikke i dag fik de to oppositionspolitikere det svar fra Thyra Frank, som de efterspurgte.

- Nu brugte vi halvanden time på at diskutere det her spørgsmål på et samråd i sidste uge. Og fru Kirsten Normann Andersen kan selvfølgelig godt fortsætte med at interessere sig for min fortid. Men jeg vil nu hellere koncentrere mig om fremtiden for landets ældre, lød det fra Thyra Frank, der også på de efterfølgende spørgsmål afviste at forholde sig til spørgsmålet om Lottes budget under hendes tid som forstander i perioden 1988-2011.

SF klager

Kirsten Normann Andersen stiller sig ikke tilfreds med Thyra Franks svar. Hun har derfor nu indsendt en klage til Folketingets Præsidium for at få dem til at forholde sig til, om Thyra Frank som ældreminister må afvise at svare på spørgsmål om sin tid på Lotte.

Kirsten Normann Andersen, hvorfor bliver I ved med at stille det samme spørgsmål, når Thyra Frank har fastslået, at hun ikke som minister vil svare på spørgsmål om Lottes økonomi mange år tilbage?

- Jeg stiller det, fordi ældreministeren igen og igen bliver ved med at fremhæve, at det hun kunne på plejehjemmet Lotte, kan man også i dag. At det bare handler om ledelse og menneskesyn. Og det kan man ikke efter min bedste overbevisning. Jeg har haft meget tæt kontakt til de ansatte i ældreplejen og ved, hvor snævre økonomiske rammer de arbejder under, siger Kirsten Normann og fortsætter:

- Og derfor synes jeg, det er en hån mod plejehjemsansatte at blive ved med at sige, at det kunne I godt have gjort, hvis bare I havde en bedre ledelse og et andet menneskesyn.

Har Thyra Frank ikke ret i, at I bør bruge jeres tid på at koncentrere jer om at forbedre ældreplejen, fremfor at blive ved med at spørge hende til noget, der for det første ligger mange år tilbage, og som hun for det andet ikke vil svare på?

- Men hun fremhæver jo selv sin tid på Lotte og siger, at det her kunne alle plejehjem gøre. Og at der ikke er brug for flere ressourcer. Og når man samtidig er minister for en regering, der fører en politik, der vil føre til markante besparelser på ældreplejen, er vi nødt til at blive ved med at bede hende om at forholde sig til, at situationen er meget anderledes, end det var, da hun var på Lotte.

Nogle mener, at den her snarere er udtryk for en heksejagt, hvor I bruger de politiske værktøjer til at drille en minister, der kommer ind i politik udefra og gerne vil gøre tingene på en anderledes måde?

- I dag har plejehjemsansatte væsentligt mere travlt med at hjælpe borgere ud af sengen om morgenen, end dengang jeg selv arbejdede i ældreplejen. Og det jeg arbejder for, er bedre ældrepleje. Men vi er nødt til først at blive enige om, hvad udgangspunktet så er.