Politik

BLOG: Muslimske friskoler skal kigges efter i sømmene

Onsdag kom det frem, at muslimske friskoler laver langt færre underretninger til kommunerne om udsatte børn, end hvad der er tilfældet i landets øvrige grundskoler. Med andre ord laver folkeskoler, efterskoler, specialskoler og fri- og privatskoler én underretning for hver 34. elev, mens lærerne på de muslimske friskoler kun laver én underretning for hver 358. elev.  Det er dybt bekymrende, hvis de muslimske skoler ikke er deres ansvar voksent. Det er desuden et lovkrav, at kommunen skal kontaktes, hvis man er bekymret for, at et barn eller et ungt menneske ikke har det godt.

Onsdag kom det frem, at muslimske friskoler laver langt færre underretninger til kommunerne om udsatte børn, end hvad der er tilfældet i landets øvrige grundskoler. Med andre ord laver folkeskoler, efterskoler, specialskoler og fri- og privatskoler én underretning for hver 34. elev, mens lærerne på de muslimske friskoler kun laver én underretning for hver 358. elev. 

Det er dybt bekymrende, hvis de muslimske skoler ikke er deres ansvar voksent. Det er desuden et lovkrav, at kommunen skal kontaktes, hvis man er bekymret for, at et barn eller et ungt menneske ikke har det godt. Og så nytter det altså ikke noget, at skolelederen Aziz El-Wali fra den muslimske friskole Al-Hilal Skolen begrunder de manglende indberetninger med et tættere forhold til skolens forældre, eller at han henviser til, at lærerne i grundskolen underretter mere, fordi de ikke har erfaring med børn og forældre, der kommer fra et andet land end Danmark.

Loven er lige for alle og skal følges uanset, hvilken kulturel baggrund man har. I stedet for at komme op med alverdens belejlige forklaringer burde det snarere give anledning til selvransagelse. Den form for selvjustits, som tydeligvis hersker på visse muslimske friskoler, er ganske enkelt uacceptabel. 

At de langt færre underretninger på de muslimske friskoler ikke blot skyldes færre problemer i hjemmet, bekræftes endvidere af Annette Haaber Ihle, der har forsket i muslimske friskoler i Danmark. Hun peger på, at de muslimske friskoler ofte er kendetegnet ved, at elevernes forældre enten er arbejdsløse eller har sociale problemer. En del er desuden kommet til Danmark som flygtninge og kan være traumatiserede.

Med det in mente må man forvente, at de har mindst lige så mange børn, hvis ikke flere, der er udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Fra politisk side har vi derfor en forpligtelse til at gå skolernes praksis efter i sømmene, så børnenes tarv sikres.