Politik

DF: Vi er bedre rustet til ørkenkrig end til at kæmpe i Køge Bugt

Vi skal kunne forsvare vores egne grænser bedre. Derfor skal vi have flere værnepligtige og flere, der bliver i Forsvaret, siger Dansk Folkeparti.

I 2016 var der 4176 værnepligtige i Danmark, men står det til Dansk Folkeparti skal det antal øges. Det siger forsvarsordfører Marie Krarup (DF).

- Danmark bliver sikrere ved et større antal værnepligtige. De skal blive hængende, så vi har nogle enheder, der kan kæmpe i længere tid, siger hun.

Marie Krarup henviser til udfordringer under missionerne i Afghanistan og problemerne med mangel på flymekanikere under missionen i Irak.

- Vi skal have flere folk på alle poster. Værnepligten er fodermaskinen til at blive professionel soldat, siger hun.

Vi skal beskytte os selv

Dansk Folkeparti er enig med USA’s kommende præsident Donald Trump i, at forsvarsbudgetterne skal øges i Danmark og andre lande, så de lever op til Natos anbefalinger. Og pengene skal bruges både på at beskytte Danmark og hjælpe vores allierede i forsvarsalliancen.

- Vi skal kunne begge dele. Vi skal opfylde vores Nato-forpligtelser og det vil i vores tilfælde nok betyde forstærkninger i det baltiske område. Så skal vi have nogle flere kapaciteter. Vi er bedre rustet til ørkenkrig på den anden side af jorden, end vi er til at kæmpe i Køge Bugt. Og vi skal igen være bedre til at forsvare vores eget territorium, siger Marie Krarup.

Flere eksperter siger, at vi ikke behøver at øge vores budget, fordi vi anvender vores midler i Forsvaret meget mere effektivt end de andre lande. Betyder det ikke noget?

- Hvis du taler med andre, så hører vi, at Forsvaret er strakt til det yderste. VI synes, at vi skal vise styrke, så vi ønsker et forsvar, der virker stærkere. Men vi ønsker heller ikke, at vi overforbruger forsvarspersonellets kræfter – man skal også kunne være sammen med sin familie og have et normalt liv, siger Marie Krarup.

Danmark bruger 1,2 procent af BNP på Forsvaret.