Politik

Støjberg trods højesteretsdom: Vi har fuldstændig ret til at have det regime, som vi har nu

Myndighedernes krav til en udlænding stred imod menneskerettighederne, siger Højesteret. Men reglerne bliver ikke ændret, siger Inger Støjberg.

Der bliver ikke ændret på reglerne efter dommen i Højesteret i dag, slår Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg fast.

En libanesisk mand på tålt ophold i Danmark har fået krænket sine menneskerettigheder, fordi han i ’urimelig grad’ har fået indskrænket sin bevægelsesfrihed ved at skulle melde sig på Center Sandholm.

Men det er en enkeltstående sag, der ikke siger noget om de generelle regler, mener ministeren.

- Der bliver ikke ændret på reglerne på grund af den her dom. Tværtimod så understreger dommen, at vi har fuldstændig ret til at have det regime, som vi har nu: At man skal opholde sig og melde sig et bestemt sted. Det er så Center Sandholm nu og Kærshovedgård i fremtiden.

Reglerne er stadig inden for rammerne

I juni sidste år indgik Venstre-regeringen en aftale med de andre blå partier og Socialdemokraterne om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle. Og det ser altså ikke ud til, at der bliver slækket på den på trods af dagens dom.

Højesteret lagde vægt på, at myndighederne burde have sagt stop, da manden havde haft meldepligt i tre år og 11 måneder.

Efter dette tidsrum burde Udlændingestyrelsen ikke have forlænget hans pligt til at melde sig og til at opholde sig i Center Sandholm, mener et flertal af dommerne i Højesteret. Efter de næsten fire år udgjorde det et indgreb i hans bevægelsesfrihed.

Andre personer på tålt ophold i Danmark skal nu have deres sager set efter, så der ikke er tvivl om, at alt foregår efter bogen.

- Når der falder en dom som den her, så retter vi ind og kigger sagerne igennem. Jeg forventer bestemt ikke, at der bliver ændrede forhold for nogen. Det her en helt konkret sag, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er noget overrasket over, hvor den er endt ud, siger Inger Støjberg.

Ministeren arbejder videre på planerne for ad diplomatisk vej, at få sendt flere personer på tålt ophold tilbage til hjemlandet.

Lige nu er der omkring 70 udlændinge på tålt ophold i Danmark (udlændinge der risikerer at blive udsat for eksempelvis tortur i deres hjemland, red.). De skal typisk melde sig dagligt på Center Sandholm. Manden i den pågældende sag er idømt 8 års fængsel for grov narkokriminalitet og udvist af Danmark i 2005. Han har været på tålt ophold siden prøveløsladelsen i 2009.