Politik

Gigantvindmøller kan være på vej: Bliver højere end Eiffel-tårnet

Regeringen har i dag fremlagt en plan for at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Regeringen lægger op til, at der kan bygges vindmøller med en højde på helt op til 330 meter. Det er højere end Eiffeltårnet i Paris.

Konkret vil regeringen udvide de to nationale testcentre i Østerild og Høvsøre med henholdsvis tre og to nye pladser. 

I Østerild vil regeringen give lov til, at der kan etableres vindmøller med en højde på op til 330 meter, mens de i Høvsøre må være op til 200 meter.

- Danmark er førende på vindområdet, og regeringen vil gerne sørge for at vi holder fast i den vækst og de mange arbejdspladser, som vindmøllebranchen skaber i Danmark, samtidig med at vi styrker udbredelsen af grøn energi. Med fem nye testpladser gør vi det muligt at teste større møller og ny teknologi, så vi kan fastholde vores globale danske førerposition på vindområdetsiger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Skal først drøftes i Folketinget

Foruden Brian Mikkelsen er planen fremlagt af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). 

Forligskredsen bag etableringen af testcenteret ved Østerild består af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, der nu skal drøfte det videre forløb med regeringen.

gigant vindmøller

Inden der kan træffes endelig beslutning i Folketinget, skal der desuden udarbejdes en VVM-redegørelse for de to områder. Ifølge regeringen vil kommunerne samt naboer og lokalbefolkning blive inddraget i processen.

- Testpladserne vil være med til at reducere priserne på havvind, øge eksporten af dansk energiteknologi, skabe danske arbejdspladser og opfylde regeringens mål om, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig helt uden støtte, siger Lars Christian Lilleholt.

Da testcenteret i Østerild blev etableret i 2011, var det under højlydte protester fra lokale beboere, sommerhusejere og grønne organisationer.

Danmarks Naturfredningsforening er imod

Danmarks Naturfredningsforening var dengang voldsomt bekymret, og foreningen mener fortsat, at det er en uskik at bygge vindmøller i skovene.

I vindmølleindustrien er der dog glæde over udsigten til endnu større vindmøller.

- Regeringen og forligskredsen bag Østerild skal have ros for at imødekomme branchens store behov for yderlige testpladser i Danmark. Beslutningen sikrer, at virksomhederne i den danske vindmølleindustri fortsat vil have adgang til verdensførende testfaciliteter, hvilket skaber grundlag for yderligere vækst i Danmark, siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør for Vindmølleindustrien.

Det var den daværende VK-regering, der med støtte fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF besluttede at placerede testcenteret i Østerild.