Politik

BLOG: Det er tudetosset at tvangssprogteste alle danske børn

BLOG: KL vil sprogteste alle danske børn, fordi man hurtigere vil opdage om børn har sproglige problemer. Men deter en dyr, bureaukratisk og forkert vej at gå

De obligatoriske sprogtests blev droppet i 2009, fordi de skabte unødigt bureaukrati og administration i de danske daginstitutioner. I dag er det kun de børn, som pædagogerne vurderer har sprogproblemer, der testes. Det er fornuftigt, og det er et udtryk for, at vi har tillid til at de ansatte ved, hvor der skal sættes ind, og hvilke børn, der har brug for hjælp. Nu vil KL så genindføre testene for alle danske børn i et forkvaklet hensyn til børnene.

Man stoler åbenbart ikke på, at pædagogerne selv kan vurdere, hvilke børn der har brug for en ekstra indsats, og pludselig drukner al snak om at fjerne bureaukratiet i de danske daginstitutioner til fordel for mere administration og flere tests. Men er det virkelig godt for alle børn at blive testet? I forvejen tester vi børnene mere og mere i både børnehaver og folkeskoler, og skal det nu være sådan, at alle danske børn – også dem der ikke har brug for det – bliver testet unødigt som treårige? Det synes jeg ikke.

Vi må befri børnene fra den bevidstløse testning, de er udsat for i dag. Test og prøver skal give mening. De skal kunne bruges til at lave konkrete indsatser for børnene, og fordi de ansatte vurderer, at de har brug for det. Ikke fordi politikerne synes, det er en god ide.Men hvad kan vi så gøre?

Hvordan sikrer vi, at alle børn får et stærkt sprog i fremtiden?Jo, hvis det så viser sig, at et barn har et dårligt sprog, så giver det mening, at det barn kommer i dagtilbud. I daginstitutioner får barnet flere sociale relationer.

De får et bedre sprog, og de møder uddannet personale, der kan give dem lige præcis den hjælp som de har brug for. Derudover er der brug for et stærkere samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere og forældre.

Forældre og børn skal støttes af det uddannede personale, så der hurtigt etableres lige præcis den indsats, der er brug for for det enkelte.Og endelig så skal vi løse det grundlæggende problem, at normeringerne ude i dagtilbuddene fortsat er så dårlige, at det har en negativ betydning for, om alle børn får de bedste forudsætninger for at udvikle sig og lære det danske sprog. Nej til obligatorisk sprogtests – ja til minimumsnormeringer.