Politik

BLOG: Verdenseliten diskuterer alternativ politik

BLOG: Stigende ulighed og klimaforandringer topper listen over de mest betydningsfulde trusler, som verden står over for. Det fremgår af en rapport fr

I en anden rapport fra Oxfam Ibis kan vi se, at otte mennesker ejer lige så meget som verdens fattigste 3,6 milliarder. Den globale ulighed stiger markant. Samtidig har vi i Arktis set gennemsnitstemperaturer på 20 grader over normalen. Klimaforandringerne intensiveres som følge af vores forbrug og produktion. Det er derfor opløftende at se, at disse udfordringer spiller en stor rolle, når verdenseliten mødes. 

Jeg har altid set møderne i Davos som et sted, hvor en indspist, magtfuld og rig elite mødes med det formål at rage mest mulig til sig selv. Det er stadig den rige og magtfulde elite, der mødes, men der er en markant ændring at spore i den agenda, der ligges for dagen. Jeg kunne fristes til at sige, at verdens elite mødes for at diskutere Alternativets politik.

I rapporten fra World Economic Forum er knap 750 førende beslutningstagere og eksperter fra stater, civilsamfund og virksomheder blevet spurgt, hvor de ser de største trusler for verden. Økonomisk vækst fremhæves som en stor udfordring, særligt da mange udviklingslande fortsat skal løfte millioner ud af fattigdom og bekæmpe en stor ungdomsarbejdsløshed. Men det er især klimaforandringer og ulighed, der fremhæves som de helt centrale trusler mod verden. Hertil skal lægges et fokus på forbundne kriser, hvor ufrivillig migration, som følge af ekstremt vejr, klimaforandringer og dårlige levevilkår, også fremhæves som en central udfordring.

Rapporten giver klare anbefalinger til både stater, civilsamfund og virksomheder. De forbundne kriser kræver lederskab og handling. 

Blandt anbefalingerne til verdens ledere tæller, at den kapitalistiske samfundsmodel skal reformeres, så den gavner alle – ikke kun den globale forretningselite. Når otte mennesker ejer det samme som 3,6 milliarder, så taler tallene deres eget sprog – der er lang vej igen. Til gengæld er der flere muligheder. Vi kan arbejde på en global finansskat for at dæmpe spekulation og sikre mere omfordeling fra rig til fattig. Bekæmpe skattely og modarbejde udnyttelsen af udviklingslandende, som mange virksomheder udnytter til at sikre billig arbejdskraft, men når skatten skal betales, er pengene tryllet til i skattely.

Der lægges heller ikke lægges skjul på, at der skal fart på reduktionen af klimaskadelige drivhusgasser. Jeg kunne ikke være mere enig. Vi skal omstille vores energiforsyning til vedvarende energi og omlægge vores landbrug til økologiske og bæredygtige produktionsmetoder, der giver plus for både økonomi, miljø og mennesker.

Vi skal samarbejde lokal, national og globalt for at løse disse problemer.

Den fjerde industrielle revolution er også et vigtigt tema i Davos. Den teknologiske udvikling går stærkt. Automatisering og robotter erstatter job i stadig stigende fart. Dette bidrager til social ustabilitet og udnyttes af populister. Trump beskylder Kina og Mexico for at stjæle amerikanske jobs. Men det er snarere automatisering, der har ”stjålet” jobs. Vi løser ikke verdens udfordringer ved at skabe fjendebilleder og had – eller ved at lukke os om os selv.

Den teknologiske udvikling sætter også nye spørgsmål ved måden, vi organiserer os på. Vi ved ikke, hvor mange job robotter og automatisering erstatter. Vi ved heller ikke, hvor mange nye de til gengæld skaber. Det er vigtigt at sikre, at udviklingen kommer alle til gavn. Vi skal være til at styre den teknologiske udvikling og kræver, at den også kommer alle til gavn. Teknologi er godt og kan være med til at løse miljø- og klimaudfordringer, hvis den bruges rigtigt. Den kan også være med til at hjælpe mennesker, hvis den bruges rigtigt. Det er interessant, at World Economic Forum-rapporten fremhæver borgerløn, som et interessant forslag.

Vi skal være parat til at omfavne fremtiden og nye løsninger. Dette kræver eksperimenter og modige beslutninger. Jeg håber, at verdenseliten tager disse udfordringer seriøst, når de mødes i Davos. Og jeg håber, at vi i Danmark tager dem seriøst. For verden har brug for rollemodeller, vi er et lille land med en stærk økonomi og stærke uddannelser kan vi være med til at skabe de modeller for forandring, andre lande kan lære af.

I Alternativet skal vi i hvert fald nok blive ved at presse på for at bekæmpe klimaforandringer, ulighed og sikre en bæredygtig omstilling af økonomien, hvor teknologien kommer både mennesker og miljø til gavn.