Politik

Minister tavs om mørklægning i politiskole-sag

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil ikke kommentere Statsministeriets mørklægning af kommunikation om placeringen af den nye politiskole. Han har tidligere været kritisk over for netop de regler, der tillader mørklægningen. Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

Justitsminister Søren Pape Poulsen er gået fra 'meget kritisk' til 'meget tavs', når det kommer til mørklægning af kommunikation i ministerierne.

Justitsminister Søren Pape er tavs om Statsministeriets ivrige brug af overstregningstuschen i akter vedrørende placeringen af den nye politiskole. 

Berlingske har søgt aktindsigt i al kommunikation i statsministeriet om placeringen af den nye politiskole i Herning gennem det seneste år. Tilbage kom kun halvdelen af de efterspurgte dokumenter, hvoraf de fleste var streget over.

Det er inden for reglerne om ministerbetjening i offentlighedsloven, men netop den regel har justitsminister Søren Pape Poulsen været meget kritisk over for tidligere.

- Vi skal tåle at kunne blive set i kortene. Derfor vil jeg gerne i dag klart og tydeligt sige, at Det Konservative Folkeparti er klart til at tage et opgør med offentlighedsloven, sagde han på de Konservatives landsråd i 2015.

Men i dag er tonen noget mere afdæmpet fra den konservative formand.

- Jeg ønsker ikke at kommentere afgørelser om aktindsigt, der er truffet af andre ministerier, lyder det i en skriftlig kommentar til TV 2.

Samtidig oplyser Justitsministeriet også, ’at ministeriet er blevet orienteret af Statsministeriet om, at en betydelig del af de oplysninger, der i den konkrete sag er undtaget fra aktindsigt, angår helt andre spørgsmål end spørgsmålet om placeringen af politiskolen. Det drejer sig for eksempel om oplysninger i udkast til generelle regeringspublikationer, hvor spørgsmålet om politiskolen er omtalt som et blandt rigtig mange emner’.

Det bemærkes også, at ovenstående også ville have været undtaget fra aktindsigt under de gamle regler, inden offentlighedsloven blev lavet om i 2013. En ændring Søren Pape Poulsen kritiserede i skarpe vendinger over for TV 2 i efteråret 2015. Da mente han, at loven ikke bør blokere for indsigt i ministrenes kalendere, dokumenter udvekslet imellem myndigheder og dokumenter, der er brugt i forbindelse med rådgivning af ministre.

- Det er ikke for at kaste noget efter nogen. Men man må bare sige, at med den her lov er vi gået for langt, lød det.

Det er ikke muligt for ministeren at stille op til et interview med TV 2 i dag, men videre i det skriftlige svar skriver han:

- Der er som bekendt igangsat en evaluering af offentlighedsloven. Den gennemføres i foråret 2017. Med afsæt i evalueringen skal der være politiske forhandlinger, herunder om ’ministerbetjeningsreglen’ og ’folketingspolitikerreglen’. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gå ind i de politiske forhandlinger med det udgangspunkt, at der skal ske en lempelse af ’ministerbetjeningsreglen’.