Politik

Vi skal sikre kysterne mod oversvømmelser

BLOG: Klimaet er i voldsom forandring, og det har alvorlige konsekvenser for mennesker overalt på kloden. Med hyppigere storme og stormflod rammer det

BLOG: Klimaet er i voldsom forandring, og det har alvorlige konsekvenser for mennesker overalt på kloden. Med hyppigere storme og stormflod rammer det også mennesker i Danmark.

Nattens stormflod og sidste uges storm taler sit tydelige sprog. Klimaforandringerne er en realitet, og vi skal lære at leve med en virkelighed, hvor kraftige storme raser i Danmark. Uden kystsikring betyder det, at hundredvis af danskeres hjem igen og igen vil være truet af oversvømmelser. Det vil ramme mange. Blandt andre de mennesker, som i nat forsøgte at gardere sig, mens vandstanden sneg sig tættere på deres hjem. Og de mennesker, som i sidste uge kæmpede med konsekvenserne af stormen Urd. Det bør efterhånden være åbenlyst for enhver, at det haster med at få sikret Danmarks kyster.

Den nuværende lovgivning for kystsikring er tåbelig og langt fra tilstrækkelig. I dag har den enkelte kommune, lodsejer eller boligejerne selv ansvaret for at sikre sig mod oversvømmelserne. Men det er ikke klogt, at det er den enkeltes ansvar, at sikre sin matrikel med sandsække, eller at den enkelte kommune skal finde sin egen løsning mod en stormflod. Tværtimod er det både uhensigtsmæssigt og urimeligt, og det betyder, at der kun bliver kystsikret der, hvor der er råd til det, i stedet for der, hvor det giver mest mening samlet set.

Oprettelse af et kystråd

Det er baggrunden for, at Enhedslisten og Alternativet allerede før jul fremsatte et folketingsforslag, der skal sætte gang i sikringen af vores kyster. Helt konkret foreslår vi et kystråd, som skal udpege de områder, der skal kystsikres, og prioritere, hvilke der skal sikres først. På den måde får vi sat gang i kystsikringen, og vi får sat gang i projekter, der strækker sig over flere kommuner. Det er sund fornuft, fordi storme og vand ikke kender kommunegrænser.

Kystrådet skal suppleres med en kystfond, der bidrager økonomisk til de projekter, som kystrådet udpeger. På den måde sikrer vi en hjælpende hånd til de kommuner og borgere, der er mest udsatte for stormenes hærgen.

Men selvom kystsikring er både akut og vigtigt, er vores væsentligste opgave at få bremset klimaforandringerne. Vi skal stoppe med at bruge kul, olie og gas og vi skal omstille vores landbrug. For de seneste ugers voldsomme vejr er i virkeligheden en advarsel om, at vores klima er i hastig forandring. Det skal vi tage meget alvorligt. Ellers går vi en fremtid i møde, hvor ekstremt vejr og oversvømmelser bliver hverdag for os alle sammen. Til den tid er kystsikring næppe længere tilstrækkeligt. Det må vi ikke lade ske.