Politik

Thyra Frank forklarer: Derfor koster bedre ældrepleje ikke flere penge

Antallet af ældre stiger, men det betyder ikke, at udgifterne behøver at gøre det samme, lyder det fra ældreminister Thyra Frank på et samråd onsdag.

Ældreminister Thyra Frank er kaldt i samråd onsdag for at redegøre for de økonomiske rammer for ældreplejen. Det kommer, efter at TV 2 i en række nyhedsindslag har dokumenteret, hvordan ældre sidder længe med våde bleer eller sågar er blevet dømt til at være døende uden at være det på landets plejehjem.

Og nu vil Socialdemokratiet altså have Thyra Frank til at forklare, hvordan hun har tænkt sig at udbedre de forhold uden at bruge flere penge på ældreområdet. For det kan man altså godt, fastslår ministeren onsdag. 

- En stigning i antallet af ældre betyder ikke en stigning i udgifterne. Stigningen i antallet af ældre sker blandt de yngste af de ældre, som er mindre plejekrævende. Sundhedstilstanden er bedre, og de ældre er mindre plejekrævende, siger ministeren på dagens samråd. 

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er kritiske over for ministerens planer om en afbureaukratisering på plejehjemmene, som skal kunne hente en del besparelser og lette arbejdet for de ansatte. Ældreministeren ville dog endnu ikke komme med konkrete områder, hvor registrering i dag kan undværes.

- Plejehjemmene skal sættes fri, og der skal være så få dokumentationskrav som muligt. Jeg har sammen med Kommunernes Landsforening aftalt at nedsætte arbejdsgruppe, der skal finde de uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav, siger Thyra Frank.

Tager afstand fra eksempler i TV 2 indslag

På samrådet henviste Thyra Frank flere gange til TV 2-historier fra flere danske plejehjem, men fandt også her dokumentation for, at det ikke er flere penge, der er løsningen. Her talte ministeren om 87-årige Gerda Møller, der var erklæret døende. Men så bliver hun flyttet til et andet plejehjem og pludselig går den fremad for den ældre kvinde.

- Hun bliver flyttet til et andet plejehjem i samme kommune med samme økonomi. Og der ser man hende sidde oppe, og pludselig kan hun svare, 'jeg har det godt'. To eksempler på plejehjem fra samme kommune med samme økonomiske midler. Det er jo ikke pengene, det her handler om. Det handler om de værdier, der er på plejehjemmet. Når kvinden i Nyborg kan få ordentlig pleje på det ene plejehjem, så burde det også være muligt på det andet, siger Thyra Frank.

- Alle plejehjemsbeboere skal have en ordentlig og værdig behandling. De eksempler, som TV 2 viste, var mangelfuld og uværdig pleje, som jeg gerne vil tage afstand fra, siger hun.

Det hjalp at skifte plejehjem, siger Gerda Møllers datter.

Dagens samråd handlede i bund og grund om, at ministeren skulle presses til at erkende, at der skal flere penge til for at få en bedre ældrepleje. Men det lykkedes ikke spørgerne fra Socialdemokratiet at få ministeren til at give dem ret i det.

- Regeringen tror ikke på, at en god ældrepleje kun kan gøres op i, om der tilføres flere kroner og ører. Vi tror på, at man kan løse det på en bedre måde, siger Thyra Frank.

Fortsat kritik fra S og DF

Det svar bliver ikke vel modtaget hos hverken støttepartiet Dansk Folkeparti eller hos Socialdemokratiet.

- Ældreministeren må godt lægge sig lidt mere i selen for at være den, der styrer området. Den her stort anlagte afbureaukratisering - vi kunne jo ikke engang få at vide om ældreområdet får lov til at beholde de penge, der kan spares, siger ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF).

Ikke overraskende var Astrid Kragh (S) heller ikke tilfreds.

- Der er kommet flere penge til ældreområdet på finansloven, men der er også kommet flere ældre. Når vi så har en regering, der lægger op til at spare yderligere, så er det meget utilfredsstillende, at vi ikke kan få klare svar fra ministeren, siger hun.