Politik

Hård kritik af Skat: Frygter at der er svindlet for milliarder

Skats kontrol har været mangelfuld, mener Statsrevisorerne, som frygter, at der er foregået milliard-svindel.

Skats kontrol med udbetaling af såkaldt negativ moms har været helt utilstrækkelig. Og det kan ikke udelukkes, at der er blevet svindlet for milliarder af kroner.

Sådan lyder det opsigtsvækkende budskab onsdag fra Statsrevisorerne, der på et pressemøde udtaler "skarp kritik" af Skats mangelfulde kontrol: 

- Skats udbetaling af negativ moms er i perioden fra 2009-2015 steget med cirka 68 procent - fra godt 140 milliarder til 235 milliarder kroner. Skatteministeriet er ikke i stand til at forklare denne stigning, udover at der kan være tale om ændringer i eksportmoms-ordningen. Og det har heller ikke givet Skatteministeriet anledning til at analysere området nærmere. Vi kan altså ikke udelukke, at nogle har spekuleret i at få negativ moms udbetalt, siger formand for Statsrevisorerne, Peder Larsen (SF).

Der er tale om den mest voldsomme form for kritik, som Statsrevisorerne har mulighed for at udtale. Peder Larsen påpeger samtidig, at det er ikke er dokumenteret, om den eksplosive stigning i udbetaling af negativ moms rent faktisk skyldes, at nogle har svindlet, men understreger, at det bestemt heller ikke kan afvises.

- Undersøgelsen påviser, at det (svindel, red.) er muligt, fordi kontrollen er så svag.

FAKTA - Hvad er moms?

  • Moms er en skat, vi betaler i Danmark, for en vare.
  • Skatten pålægges varerne, når den transporteres igennem forskellige distributionsled.
  • Momsen i Danmark er på 25 procent, og den pålægges den oprindelige pris på en vare.
  • Sælgerne af varen trækker kunderne i moms, og indberetter derefter pengene til Skat.
  • Negativ moms er primært noget, som nystartede virksomheder gør brug af. Når en virksomhed har negativ moms, betyder det, at den har en større købsmoms end salgsmoms, og derfor får virksomheden penge tilbage fra Skat - altså momsrefusion eller negativ moms.

Statsrevisorerne har netop overleveret deres oplysninger til Folketinget:

- Statsrevisorerne har afgivet beretning til Folketinget med en bemærkning om, at vi på det skarpeste påtaler, at Skats kontrol med negativ moms inden udbetaling er helt mangelfuld og utilstrækkelig, siger Peder Larsen.

- Kontrol er helt til grin

TV 2 har talt med en af de momssvindlere, der i årevis har snydt Skat. 

- Så længe man ikke er for grådig, så bliver man ikke taget af myndighederne, siger momssvindleren, som TV 2 kender identiteten på, og som hævder, at han har brugt metoden til at svindle i 15 år. 

- Det er for let, og Skats kontrol er helt til grin - den er ikke-eksisterende. Der er ingen kontrol, man ser dem ingen steder. Man ser kun de store millionsager, men man ser sjældent de små moms-sager. Det er min opfattelse, at der kommet mere momssvindel, fordi det er for nemt, siger kilden til TV 2.

Skatteminister: Ikke sikkert, at der er svindlet 

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) understreger, at der er behov for handling som følge af Statsrevisorernes udmelding:

- Jeg tager selvfølgelig Statsrevisorernes kritik meget alvorligt. Og de forslag til forbedringer, de kommer med, vil jeg drøfte med en bred kreds af partier, siger han, men påpeger samtidig, at der ikke nødvendigvis er foregået organiseret momssvindel:

Karsten Lauritzen (V) understreger, at han tager kritikken meget alvorligt.

- Statsrevisorernes rapport peger på at der er risiko for at nogle kan have svindlet, og de udtrykker en bekymring. Men heldigvis er der ikke nogen dokumentation for det. Og derfor skal vi handle nu, og med rettidig omhu for at forbedre kontrollen, siger han.

Det er langt fra den første sag om svindel i forbindelse med Skat, der er blevet afdækket den seneste tid. For nyligt blev det afsløret, at mere end 12 millarder kroner er gået tabt på grund af svindel med udbytteskat. En sag, der er blevet kaldt den største svindelsag i danmarkshistorien.