Politik

Nu har mere end 60.000 sagt nej til uddannelsesloftet

Mere end 60.000 danskere har skrevet under mod regeringen og Socialdemokratiets loft over, hvor mange uddannelser, man må tage. Men hvorfor mon?

Mit bud er, at det rører ved noget grundlæggende i folk. Når sygeplejerskerne ikke længere kan blive læger, og socialrådgivere ikke længere kan blive psykologer eller omvendt, så er det at begrænse folk i deres livsudvikling. Og det uhørt dumt.

Vi vælger en uddannelse, fordi vi tror på, det er den rigtige. For nogle af os er den et skridt på en vej, vi endnu ikke ved hvor ender, og for andre af os er den et skridt på vejen mod et bestemt job.

Når vi vælger, så er der ingen garanti for, at vi vælger rigtigt. Undervejs på vores uddannelser bliver vi klogere, og vi lærer os selv bedre at kende. Mens nogle bliver bekræftet i, at det er den helt rigtige uddannelse, de har valgt, kommer andre i tvivl, fordi den uddannelse, de havde drømt om og troet på, var den rigtige, viser sig ikke at være som forventet.

Det kan være pigen i starten af 20’erne, der starter på jura, fordi hun i mange år har været overbevist om, at det ville være det rigtige for hende at blive advokat. Hun vil gerne hjælpe mennesker, kæmpe for menneskers rettigheder og derfor lære lovgivningen at kende. Hun har altid fået høje karakterer, og derfor forventer hendes forældre også, at hun bruger dem på en uddannelse, der afspejler det. Hun bliver optaget på jurastudiet, og familien er stolt. Undervejs finder hun ud af, at det er meget få af hendes medstuderende, der deler de samme værdier som hende. Hun kan ikke genkende sig selv i dem, og i takt med, at hun udvikler sin identitet, går det op for hende, at hun ikke vil være advokat. Hun kunne have bidt det i sig, men hun skifter studie og starter på læreruddannelsen.

Lovforslag mod dobbeltuddannelser

  • Som udgangspunkt skal det ikke længere være muligt for alle, der har gennemført en videregående uddannelse, at blive optaget på en yderligere fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller lavere niveau.
  • Det vil betyde, at en uddannet pædagog for eksempel ikke efterfølgende kan læse til sygeplejerske.
  • Det vil stadig være muligt at tage en dobbeltuddannelse, hvis der er en særlig efterspørgsel på området
  • Planen er, at forslaget skal træde i kraft efter årsskiftet
  • Det er regeringen, S og DF, der har indgået aftalen om et uddannelsesloft

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette eksempel er for at illustrere, at når vi vælger vores uddannelse, så har vi ofte en alder, hvor der er to ting, der i høj grad spiller ind. Det ene er forældrenes, samfundets, vennernes og vores egne forventninger, der er afgørende for den beslutning, vi skal træffe. Det andet er vores identitet, som slet ikke er færdigudviklet og derfor vil forandre sig i løbet af uddannelsen.

De to ting er afgørende i diskussionen om, hvorfor det betyder noget, at S, V og DF vil vedtage en lov, der lægger et loft over uddannelse ved at fjerne muligheden for at tage to uddannelser på samme niveau. For hvad sker der, når vi finder ud af, at vi er landet det forkerte sted? Så kræver det mod at vælge om. Det kræver mod at fortælle venner og familie, at det ikke gik som forventet, og det kræver mod at stå ved, at man gerne vil i en anden retning. Det gør det, fordi der i samfundet eksisterer en forestilling om, at vi kan uddanne os i en lineær proces fra A til B og så ende i C, og det er denne lov med til at forstærke.

Mange skifter retning i løbet af livet

Problemet er, at forestillingen er enorm fjern fra virkeligheden. For årtier siden kom man i lære, man fik et job, og 30 år senere fejrede man jubilæum. Men det er de færreste, der nu lever sådan et arbejdsliv. Rigtig mange mennesker skifter retning i løbet af livet, og meget få er i dag i et job, som de kunne forudse, da de første gang skulle vælge deres uddannelse.

Når mere end 60.000 mennesker skriver under på en protest mod uddannelsesloftet, så skal S, V og DF lytte til dem i stedet for at fratage dem deres frihed og drømme. Uddannelse er en kerneværdi i det danske samfund, og vi skal bevare det frie uddannelsesvalg, fordi det skal være i orden at skifte studie, at vælge om og at blive klogere.