Politik

DF: Nu er danskertesten blevet for slap og for nem

Mens Venstres ordfører er tilfreds, mener Dansk Folkeparti, at indfødsretsprøven er blevet for nem.

Da flere hundrede udlændinge i sommer tog den nye indfødsretsprøve for at blive danske statsborgere, fik prøven kritik fra både Socialdemokratiets og Venstres indfødsretsordførere for at være for svær.

Men nu er prøven til gengæld blevet for nem. Det mener i hvert fald Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, efter at han har forsøgt sig med prøven fra torsdag.

Det skriver Politiken søndag.

- Den er virkelig i den lette ende. Jeg sad lige og lavede den i går (torsdag, red.), og jeg synes, den var til den slappe og meget, meget, meget nemme side, forklarer Langballe.

Han vil nu tage sagen op med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Beståelsesprocent på 69

Flere ting tyder på, at prøven er blevet nemmere end sidst. Politiken har undersøgt resultaterne fra fem sprogskoler, der afholder prøven hvert halve år.

Her var der i alt 262 deltagere, og de 182 havde mindst 32 rigtige ud af de 40 spørgsmål, som det kræver at bestå.

Det svarer til en beståelsesprocent på omkring 69. Politiken understreger dog, at tallet er behæftet med stor usikkerhed.

Ikke desto mindre glæder det Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen.

- Det, synes jeg, er rigtig godt. De spørgsmål, der stilles denne gang, er af tilsvarende karakter som sidst, og man får afdækket ansøgernes kendskab til Danmark over et bredt felt, siger han til Politiken.

Tag indfødsretsprøven her:

Indfødsretsprøven

 1. Kan regeringen bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en retssag?

  Du har 0 rigtige

 2. Hvornår bliver man myndig i Danmark?

 3. Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

 4. Hvilken af følgende instanser har ansvar for politiet?

 5. Hvilket af følgende selvstyreområder er ikke en del af Det Danske Rigsfællesskab?

 6. Hvor ofte skal der ifølge den danske grundlov være folketingsvalg i Danmark?

 7. Hvem skal betale kirkeskat i Danmark?

 8. Hvor mange år er en lang videregående uddannelse normalt normeret til?

 9. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

 10. Hvornår blev kvinder valgbare og fik valgret ved parlamentariske valg?

 11. I 1933 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre et forlig, der skulle løse økonomiske og sociale problemer i samfundet. Hvilket forlig?

 12. Hvad kaldes den historiske periode omkring 1700-tallet, hvor ideer om kritisk tænkning, fornuft og frihed blev udbredt i Danmark?

 13. Hvem af følgende personer var i 1800-tallet en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af folkehøjskoler i Danmark?

 14. Hvem af følgende personer er en berømt dansk filosof, der levede fra 1813-1855, og som især var optaget af eksistentielle spørgsmål?

 15. Ved Jordskredsvalget i 1973 blev 3 nye partier valgt til Folketinget. Hvilke?

 16. Hvilke lande samlede Margrete 1. fra 1397-1523 i Kalmarunionen?

 17. Der kom knap 240.000 krigsflygtninge til Danmark efter 2. verdenskrigs afslutning. Fra hvilket land?

 18. Kan et ægtepar blive skilt uden først at være separeret i en periode?

 19. Hvor ofte afholdes der valg til Europa-Parlamentet?

 20. Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er en af Danmarkshistoriens kendte kunstnere. Hvad er han især kendt for?

 21. I 1807 blev København bombarderet og Danmarks flåde erobret. Af hvilket land?

 22. I 2014 dannede en lille gruppe borgere i Vendsyssel en forening, der kaldes Venligboerne. Hvad er foreningen primært kendt for at støtte?

 23. Kan én minister lede flere ministerier?

 24. Hvad krævede Tyskland af den danske regering ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940?

 25. Hvem er de primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold?

 26. Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet opført Rundetårn og Rosenborg Slot i København?

 27. Hvad hedder kongefamiliens hjem i København?

 28. Hvilken instans har i Danmark ansvaret for driften af de offentlige sygehuse?

 29. Hvornår blev Nordslesvig – i dag kaldet Sønderjylland – genforenet med Danmark?

 30. Hvad hedder instruktøren, der instruerede den populære filmserie om Olsenbanden og tv-serien Matador?

 31. Hvornår fik homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

 32. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?

 33. I 1849 underskrev Frederik 7. en lov om at afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning for borgerne. Hvad hedder denne lov?

 34. Hvem skrev omkring 1200-tallet værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede Danmarkshistorie?

 35. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere hen blev Danmarks nationalsang?

 36. I hvilken af følgende olympiske discipliner vandt Danmark en guldmedalje ved sommerOL i Rio de Janeiro 2016?

 37. Hvad hedder den nuværende formand for Folketinget?

 38. Hvilken tradition er vi i de seneste år begyndt at fejre i Danmark den 31. oktober?

 39. I oktober 2016 blev samtalebogen De dybeste rødder af Thomas Larsen udgivet. Hvilken kongelig person fortæller i samtalebogen om Danmark og danskerne?

 40. . Hvilket svensk, dansk og norsk flyselskab blev i 2016 dannet for 70 år siden?