Her er den nye indfødsretsprøve: Kan du få statsborgerskab?

Nye danskere skal svare på 40 spørgsmål om dansk politik, kultur og historie.

- Hvad hedder instruktøren, der instruerede den populære filmserie om Olsen Banden og tv-serien Matador?

Sådan lyder et af spørgsmålene i den seneste indfødsretsprøve, der torsdag er blevet offentliggjort.

Spørgsmålene går også på, hvornår man bliver myndig i Danmark, hvilken instans der har ansvaret for politiet, og hvornår kvinder fik stemmeret.

De første ansøgere om dansk statsborgerskab var i juni til den nye indfødsretsprøve, der blev indført sidste efterår. Kun hver tredje bestod dengang.

Torsdag eftermiddag har en række ansøgere igen været til indfødsretsprøve på sprogcentrene landet over. Her har de svaret på 40 spørgsmål om dansk politik, kultur og historie. 35 spørgsmål ligger fast, og for at kunne svare på dem, er det meningen, at man skal læse et kompendie på godt 140 sider, hvor svarene står. 

Fem aktuelle spørgsmål

De sidste fem spørgsmål helt aktuelle, og kræver, at man følger godt med i nyhedsstrømmen.

Spørgsmålene skal besvares inden for 45 minutter, og for at bestå skal man besvare mindst 32 spørgsmål korrekt. Inden ansøgerne går til testen, har de mulighed for at forberede sig - men til selve prøven er der ingen hjælpemidler.

Prøven blev indført sidste år som erstatning for statsborgerskabsprøven med opbakning fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen også indebar også stramninger af sprogkrav og kravene til selvforsørgelse.

Tag testen herunder og se, om du kan bestå. 

(Oplever du problemer med at tage prøven i app'en, kan du åbne den i din mobilbrowser eller på desktop) 

Indfødsretsprøven

 1. Kan regeringen bestemme, hvordan domstolene skal dømme i en retssag?

  Du har 0 rigtige

 2. Hvornår bliver man myndig i Danmark?

 3. Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

 4. Hvilken af følgende instanser har ansvar for politiet?

 5. Hvilket af følgende selvstyreområder er ikke en del af Det Danske Rigsfællesskab?

 6. Hvor ofte skal der ifølge den danske grundlov være folketingsvalg i Danmark?

 7. Hvem skal betale kirkeskat i Danmark?

 8. Hvor mange år er en lang videregående uddannelse normalt normeret til?

 9. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

 10. Hvornår blev kvinder valgbare og fik valgret ved parlamentariske valg?

 11. I 1933 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre et forlig, der skulle løse økonomiske og sociale problemer i samfundet. Hvilket forlig?

 12. Hvad kaldes den historiske periode omkring 1700-tallet, hvor ideer om kritisk tænkning, fornuft og frihed blev udbredt i Danmark?

 13. Hvem af følgende personer var i 1800-tallet en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af folkehøjskoler i Danmark?

 14. Hvem af følgende personer er en berømt dansk filosof, der levede fra 1813-1855, og som især var optaget af eksistentielle spørgsmål?

 15. Ved Jordskredsvalget i 1973 blev 3 nye partier valgt til Folketinget. Hvilke?

 16. Hvilke lande samlede Margrete 1. fra 1397-1523 i Kalmarunionen?

 17. Der kom knap 240.000 krigsflygtninge til Danmark efter 2. verdenskrigs afslutning. Fra hvilket land?

 18. Kan et ægtepar blive skilt uden først at være separeret i en periode?

 19. Hvor ofte afholdes der valg til Europa-Parlamentet?

 20. Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er en af Danmarkshistoriens kendte kunstnere. Hvad er han især kendt for?

 21. I 1807 blev København bombarderet og Danmarks flåde erobret. Af hvilket land?

 22. I 2014 dannede en lille gruppe borgere i Vendsyssel en forening, der kaldes Venligboerne. Hvad er foreningen primært kendt for at støtte?

 23. Kan én minister lede flere ministerier?

 24. Hvad krævede Tyskland af den danske regering ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940?

 25. Hvem er de primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold?

 26. Hvem af følgende personer overtog tronen i 1588 og har blandt andet opført Rundetårn og Rosenborg Slot i København?

 27. Hvad hedder kongefamiliens hjem i København?

 28. Hvilken instans har i Danmark ansvaret for driften af de offentlige sygehuse?

 29. Hvornår blev Nordslesvig – i dag kaldet Sønderjylland – genforenet med Danmark?

 30. Hvad hedder instruktøren, der instruerede den populære filmserie om Olsenbanden og tv-serien Matador?

 31. Hvornår fik homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

 32. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?

 33. I 1849 underskrev Frederik 7. en lov om at afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning for borgerne. Hvad hedder denne lov?

 34. Hvem skrev omkring 1200-tallet værket Gesta Danorum, som anses for at være den første samlede Danmarkshistorie?

 35. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere hen blev Danmarks nationalsang?

 36. I hvilken af følgende olympiske discipliner vandt Danmark en guldmedalje ved sommerOL i Rio de Janeiro 2016?

 37. Hvad hedder den nuværende formand for Folketinget?

 38. Hvilken tradition er vi i de seneste år begyndt at fejre i Danmark den 31. oktober?

 39. I oktober 2016 blev samtalebogen De dybeste rødder af Thomas Larsen udgivet. Hvilken kongelig person fortæller i samtalebogen om Danmark og danskerne?

 40. . Hvilket svensk, dansk og norsk flyselskab blev i 2016 dannet for 70 år siden?

Afstemning

Fik du 32 eller flere rigtige i prøven?