Politik

Gider du lige føde to procent hurtigere?

Opsigelsen på Rigshospitalets fødeafdeling er blot den seneste konsekvens af skiftende regeringers nedskæringer, skriver Pernille Skipper.

Fødslen er et af de mest sårbare og dyrebare øjeblikke i en ny families liv.

Det er altafgørende for en god start på livet, at den fødende kvinde får den omsorg, hun har brug for, når hun skal bringe et nyt barn til verden. Det skylder vi som samfund de fødende kvinder og deres familier.

Det er derfor dybt uacceptabelt og meget sørgeligt, at flere års nedskæringer og produktivitetstyranni på landets fødeafdelinger tvinger de ansatte til at løbe så stærkt, at de ikke har mulighed for at gøre deres arbejde, så godt som de ønsker.

Det kan vi hverken være bekendt over for vores dygtige sundhedspersonale eller de familier, som oplever en utryg fødsel.

Det siger sig selv, at man ikke kan yde den samme omsorg og bevare et godt arbejdsmiljø, når de ansatte år efter år skal løbe stærkere for at leve op til det effektiviseringstyranni

Pernille Skipper (EL), politisk ordfører

Manglende omsorg og dårligt arbejdsmiljø

I dag kom det så frem, at chefen for fødselsafdelingen på Rigshospitalet gennem 14 år har sagt sin stilling op, fordi der er for få hænder til at tage sig af de fødende. Dette er desværre blot den seneste konsekvens af den nedskæringspolitik, som skiftende regeringer har ført over de senere år.

Vi har tidligere hørt eksempler på kvinder, som starter fødslen uden en jordemoder, forældre der bliver sendt hjem få timer efter fødsel og kvinder, som ikke bliver syet efterfølgende på grund af tidspres.

Og det er desværre ikke overraskende, at ansatte går ned med stress og både arbejdsmiljøet og omsorgen for de fødende lider. Det såkaldte produktivitetskrav tvinger personalet til at yde to procent mere hvert år med de nøjagtig de samme midler til rådighed.

Det siger sig selv, at man ikke kan yde den samme omsorg og bevare et godt arbejdsmiljø, når de ansatte år efter år skal løbe stærkere for at leve op til det effektiviseringstyranni, de bliver udsat for. Man kan ikke bare føde to procent hurtigere – uanset hvad der vedtages i finansloven.

Asocial finanslov

Endnu værre bliver det af, at regeringen og Dansk Folkeparti i deres dybt asociale finanslov for 2017 vil spare yderligere 75 millioner på fødegangene over de næste tre år. Og det sker i en tid, hvor antallet af fødsler endda er stigende. Vi skal en helt modsat retning. Vi skal tilføre flere – ikke færre – midler til fødegangene.

Og vi skal gøre op med de urimelige effektiviseringskrav, som udhuler vores sundhedssystem. Vi kan ikke blive ved med at bede kvinder om at føde to procent hurtigere.

Derfor har Enhedslisten indkaldt til en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor regeringen må redegøre for produktivitetskravets konsekvenser for arbejdsmiljø og patientsikkerhed.

Og vi vil forsøge at samle et flertal af partier, der vil et opgør mod udsultningen af det offentlige sundhedsvæsen. Vi kan ikke være andet bekendt over for de fødende kvinder, deres familier og de små nyfødte i vores samfund.