Politik

Overblik: Her er det nye regeringsgrundlag

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har præsenteret sit nye regeringsgrundlag. Få overblikket her.

Ved et pressemøde på Marienborg har den nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti netop præsenteret sit regeringsgrundlag.

Der er endnu ikke sat navn på de nye ministre, men hovedlinjerne i trekløver-regeringens politiske planer for de kommende år er nu lagt frem.

Hvad støttepartiet Dansk Folkeparti siger til regeringsgrundlaget, ved vi endnu ikke. Kristian Thulesen Dahl vil bruge tid på at nærstudere det, før han siger noget.

Få overblikket her.

Her er det nye regeringsgrundlag

 1. Skat

  Den nye regering vil reducere marginalskatten. Topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag, men der er ingen konkrete mål.

  Fastfrysning af grundskylden og ejendomsværdiskatten frem til 2021, hvor en ny aftale om boligbeskatning træder i kraft.

  Regeringen vil også sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større. 

 2. Offentlig sektor

  Regeringen vil fremlægge en opdateret 2025-plan til foråret, fremgår det af nyt regeringsgrundlag. Det offentlige forbrug vil vokse 0,3 procent årligt.

  Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser- baseret på erfaringerne med de allerede besluttede udflytninger, fremgår det af regeringsgrundlag.

  Regeringen nedsætter desuden en ledelseskommission, som skal sikre bedre ledelse i det offentlige.

 3. Udlændinge

  Regeringen ønsker et nyt asylsystem. Derfor vil den sammen med "ligesindede europæiske partnere" arbejde for et system, hvor man søger om asyl fra et tredjeland fremfor ved de europæiske landes grænser.

  Regeringen vil arbejde for at opretholde den nuværende midlertidige grænsekontrol, så længe der ikke er styr på Europas ydre grænser. Såfremt det bliver nødvendigt, vil regeringen intensivere kontrollen i de grænsenære områder. 

  Regeringen vil også stramme familiesammenføringsreglerne, skærpe optjeningsprincippet for velfærdsydelser og gøre det sværere at få dansk statsborgerskab.

 4. Retspolitik

  Regeringen vil nedsætte en straffelovskommission, der skal modernisere den nuværende straffelov fra 1933. Her skal blandt andet ses på de generelle principper for strafudmåling. 

  Der skal også ske en styrkelse af indsatsen over for udvisningsdømte udlændinge. Målet er, at flest muligt afsoner deres straf i hjemlandet.

  Regeringen  slår fast, at  den nye politiskole i Herning. 

  Der skal nedsættes en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.

  Når offentlighedsloven skal evalueres i 2017, vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuvæ- rende regler

 5. Udenrigspolitik

  Regeringen vil vil fastholde udviklingsbistanden fra den netop indgåede finanslov for 2017, så den udgør 0,7 procent af bruttonationalindkomsten. FN's målsætning er også på 0,7 procent.

  Regeringen vil i foråret 2017 fremlægge den første udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

  Regeringen vil etablere et særligt råd, som kan give bud på, hvordan alle kan få del i fordelene ved globaliseringen.

 6. Uddannelse

  Regeringen afsætter en halv milliard kroner til de skoler der er mest udfordret med fagligt svage elever. 

  Der lægges ikke om til ændringer af folkeskolereformen.Der skal "ro" om folkeskolen, står der i regeringsgrundlaget.

  Regeringen vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Målsætningen er, at mindst 25 pct. af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og at andelen skal op på 30 pct. i 2025.

  For de videregående uddannelser har regeringen som må, at mindst 60 procent af de beskæftigede nyuddannede skal finde job i den private sektor. Regeringen ser gerne, at mindst 50 pct. af de 30-årige har afsluttet en videregående uddannelse, og at flest muligt færdiggør deres uddannelse på normeret tid

 7. EU

  Regeringen bakker op om Schengen-samarbejdet, men understreger, at der skal være styr på de ydre grænser. Danmark skal indrette sin kontrol på og ved de danske grænser i overensstemmelse med Schengen-reglerne. 

  Regeringen har nedsat en task force, der i forbindelse med brexit-forhandlingerne skal kortlægge danske interesser og sikre, at der bliver taget hensyn til dem.

  Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv, står der i regeringsgrundlaget.

 8. Infrastruktur

  Regeringen vil undersøge muligheden for en ny midtjysk motorvej og vil lave en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give samt en såkaldt VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev.

  Det er afsat 500 millioner kroner på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg. 

  Regeringen vil elektrificere jernbanestrækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg. Strækningen Ringsted-Rødby.

  Uber er for nyligt kendt ulovligt. I regeringensgrundlaget står der, at regeringen ønsker en deregulering af taxilovgivningen, som kan fremme innovation og skabe konkurrence i erhvervet på priser og bedre service.

 9. Beskæftigelse

  Inden jul vil regeringen fremsætte forslag om en jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde.

  Regeringen fremlægger i foråret 2017 en ny 2025-plan. Udgangspunktet for den vil være en politik, der øger beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer og løfter velstanden med 80 mia.kr. 

  Regeringen vil fremlægge udspil til forhandling med Folketingets partier om blandt andet boligbeskatning, JobReform, pensioner, vækst, uddannelse og SU, udlændinge og puljer til kompetence, velfærd og sikkerhed.

 10. Forsvar

  Regeringen vil sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden efter 2017. Der er dog ikke afsat et konkret beløb

  Der er ikke lagt op til at investere i flere kampfly. De Konservative genindtræder i forsvarsforlig.

   

 11. Klima/miljø

  Regeringen vil arbejde for at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi. 

  Klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job, understreger regeringen. 

Se hele regeringsgrundlaget her.