Regeringsforhandlinger

Løkke: Vores regeringsgrundlag lægger vægt på flid og hårdt arbejde

Grundlaget for den nye regering er på plads - og det rummer hverken topskattelettelser eller minusvækst i det offentlige.

Siden Lars Løkke Rasmussen i sin tale til Venstres landsmøde sidste lørdag inviterede Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti til at indtræde i regeringen, har han og Anders Samuelsen (LA) og Søren Pape Poulsen (K), haft gang i tastaturerne i forhandlingslokalet på Marienborg.

På et pressemøde søndag eftermiddag kunne de tre partiledere så præsentere det hidtil mest omfattende regeringsgrundlag, nogen dansk regering har udfærdiget.

Fire punkter

86 sider med overskriften ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”. Fyldt med de tre partiers tanker om alt fra forsvarsudgifter, offentlig vækst, landbrugspolitik og udflytning af statslige arbejdspladser.

- Vi har et regeringsgrundlag, som kan skabe optimisme. Som lægger vægt på flid, hårdt arbejde, og hvor sociale og økonomiske skel mellem mennesker er små. Det vil sikre, at vi kan give et trygt land videre til vores børnebørn, sagde Lars Løkke Rasmussen på pressemødet og fremhævede fire punkter fra grundlaget:

Alle unge skal have en uddannelse, alle danskere skal have gavn af globaliseringen, mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes, og danskerne skal have god offentlig service. Apropos det sidste, så har de tre borgerlige partier droppet alle tanker om nulvækst og arbejder nu for en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent om året.

Ingen minusvækst

Op til sidste valg gik Venstre ellers til valg på nulvækst, mens Liberal Alliance ønskede sig minusvækst. 

Væk er også Anders Samuelsens stålsatte og fuldstændigt ufravigelige krav om, at topskatten skal sænkes fem procentpoint. I stedet vil regeringen arbejde for at sænke skatten for danskere med små indkomster. Om topskatten skriver partierne, at den skal ”spille en langt mindre rolle" end i dag.

- Vi holder fast i ambitionen om at sænke marginalskatten. Vi skal løfte markant mange ud af at betale topskat, lød det fra Anders Samuelsen på pressemødet, der fastholdt, at regeringsgrundlaget også på det punkt er ”rigtig ambitiøst”.

Uændret flertal

I grundlaget skriver de tre kommende regeringspartier, at de ”ønsker at fremme et samfund, hvor det bliver lettere at forsørge sig og sine, inden man forpligtes til at afgive en stor del af sin indkomst til at finansiere samfundets udgifter.”

Det store spørgsmål er, nu hvor meget af regeringsgrundlaget, der reelt kan blive til virkelighed. For selv om Anders Samuelsen mandag sagde, at der "reelt har været folketingsvalg", så er den parlamentariske situation fuldstændig uændret.

Den nye regering kan blot tælle til 53 mandater i Folketinget. For at nå op på de nødvendige 90 for at vedtage forslag i folketingssalen, må den samarbejde med Dansk Folkeparti, som bliver en ”tæt og tillidsfuld samarbejdspartner”, som statsministeren udtrykte det.

- Vi har ingen forkromet fortid med flertalsregeringer. Det er vi heller ikke. Og det ved vi. Det skriver vi allerede i præamblen (forordet, red.). Og vi synes faktisk det er en kvalitet, at vi samarbejder bredt og med andre.

- Vi ved udmærket at vi ikke får det, som vi bare vil have det. Men det er en god idé at have en klar ambition, sagde han.

Det var lidt ensomt i en periode. Derfor er jeg glad for at være kommet ind i et stærkt fællesskab

Anders Samuelsen (LA), politisk leder

Sammen gør stærkere

Siden regeringsdannelsen sidste år har Venstre-regeringen måttet kante sig frem på Christiansborg, forklarede statsministeren. Kiggede til den ene side, var forslagene ofte for stramme – og kiggede den til den anden, var de for slappe.

Det er slut nu.

- Det er i den grad en styrkelse af regeringen. Det er en styrket regering, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Slut er det også med at føle sig alene. For det har Liberal Alliances politiske leder gjort undervejs, erkendte han.

- Det var lidt ensomt i en periode. Derfor er jeg glad for at være kommet ind i et stærkt fællesskab.

Lars Løkke Rasmussen kan nu danne regering for tredje gang, og vil mandag klokken 11 gå til dronning Margrethe på Amalienborg for at præsentere sine nye ministre.

Her er det nye regeringsgrundlag

 1. Skat

  Den nye regering vil reducere marginalskatten. Topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag, men der er ingen konkrete mål.

  Fastfrysning af grundskylden og ejendomsværdiskatten frem til 2021, hvor en ny aftale om boligbeskatning træder i kraft.

  Regeringen vil også sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større. 

 2. Offentlig sektor

  Regeringen vil fremlægge en opdateret 2025-plan til foråret, fremgår det af nyt regeringsgrundlag. Det offentlige forbrug vil vokse 0,3 procent årligt.

  Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser- baseret på erfaringerne med de allerede besluttede udflytninger, fremgår det af regeringsgrundlag.

  Regeringen nedsætter desuden en ledelseskommission, som skal sikre bedre ledelse i det offentlige.

 3. Udlændinge

  Regeringen ønsker et nyt asylsystem. Derfor vil den sammen med "ligesindede europæiske partnere" arbejde for et system, hvor man søger om asyl fra et tredjeland fremfor ved de europæiske landes grænser.

  Regeringen vil arbejde for at opretholde den nuværende midlertidige grænsekontrol, så længe der ikke er styr på Europas ydre grænser. Såfremt det bliver nødvendigt, vil regeringen intensivere kontrollen i de grænsenære områder. 

  Regeringen vil også stramme familiesammenføringsreglerne, skærpe optjeningsprincippet for velfærdsydelser og gøre det sværere at få dansk statsborgerskab.

 4. Retspolitik

  Regeringen vil nedsætte en straffelovskommission, der skal modernisere den nuværende straffelov fra 1933. Her skal blandt andet ses på de generelle principper for strafudmåling. 

  Der skal også ske en styrkelse af indsatsen over for udvisningsdømte udlændinge. Målet er, at flest muligt afsoner deres straf i hjemlandet.

  Regeringen  slår fast, at  den nye politiskole i Herning. 

  Der skal nedsættes en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.

  Når offentlighedsloven skal evalueres i 2017, vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuvæ- rende regler

 5. Udenrigspolitik

  Regeringen vil vil fastholde udviklingsbistanden fra den netop indgåede finanslov for 2017, så den udgør 0,7 procent af bruttonationalindkomsten. FN's målsætning er også på 0,7 procent.

  Regeringen vil i foråret 2017 fremlægge den første udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

  Regeringen vil etablere et særligt råd, som kan give bud på, hvordan alle kan få del i fordelene ved globaliseringen.

 6. Uddannelse

  Regeringen afsætter en halv milliard kroner til de skoler der er mest udfordret med fagligt svage elever. 

  Der lægges ikke om til ændringer af folkeskolereformen.Der skal "ro" om folkeskolen, står der i regeringsgrundlaget.

  Regeringen vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Målsætningen er, at mindst 25 pct. af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og at andelen skal op på 30 pct. i 2025.

  For de videregående uddannelser har regeringen som må, at mindst 60 procent af de beskæftigede nyuddannede skal finde job i den private sektor. Regeringen ser gerne, at mindst 50 pct. af de 30-årige har afsluttet en videregående uddannelse, og at flest muligt færdiggør deres uddannelse på normeret tid

 7. EU

  Regeringen bakker op om Schengen-samarbejdet, men understreger, at der skal være styr på de ydre grænser. Danmark skal indrette sin kontrol på og ved de danske grænser i overensstemmelse med Schengen-reglerne. 

  Regeringen har nedsat en task force, der i forbindelse med brexit-forhandlingerne skal kortlægge danske interesser og sikre, at der bliver taget hensyn til dem.

  Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv, står der i regeringsgrundlaget.

 8. Infrastruktur

  Regeringen vil undersøge muligheden for en ny midtjysk motorvej og vil lave en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give samt en såkaldt VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev.

  Det er afsat 500 millioner kroner på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg. 

  Regeringen vil elektrificere jernbanestrækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg. Strækningen Ringsted-Rødby.

  Uber er for nyligt kendt ulovligt. I regeringensgrundlaget står der, at regeringen ønsker en deregulering af taxilovgivningen, som kan fremme innovation og skabe konkurrence i erhvervet på priser og bedre service.

 9. Beskæftigelse

  Inden jul vil regeringen fremsætte forslag om en jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde.

  Regeringen fremlægger i foråret 2017 en ny 2025-plan. Udgangspunktet for den vil være en politik, der øger beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer og løfter velstanden med 80 mia.kr. 

  Regeringen vil fremlægge udspil til forhandling med Folketingets partier om blandt andet boligbeskatning, JobReform, pensioner, vækst, uddannelse og SU, udlændinge og puljer til kompetence, velfærd og sikkerhed.

 10. Forsvar

  Regeringen vil sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden efter 2017. Der er dog ikke afsat et konkret beløb

  Der er ikke lagt op til at investere i flere kampfly. De Konservative genindtræder i forsvarsforlig.

   

 11. Klima/miljø

  Regeringen vil arbejde for at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi. 

  Klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job, understreger regeringen.