Regeringsforhandlinger

Bred aftale sikrer orlov til K-ministre og millioner til partierne

Syv af ni partier genindfører mulighed for orlov – og afsætter ekstra midler til partisekretariaterne på Christiansborg.

Folketingsmedlemmer fra partier, der får under ti procent af stemmerne, kan fremover tage orlov fra Christiansborg, hvis de skal være ministre. I stedet kan suppleanterne indkaldes til Folketinget i perioden.

Det er en bred kreds af partier i Folketinget ganske tæt på at blive enige om, fremgår af det udkast til et aftalepapir, som TV 2 er kommet i besiddelse af. Ifølge TV 2s oplysninger står kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten uden for aftalen, der endnu ikke er underskrevet. Men det er - ifølge TV 2s oplysninger - en formsag.

Takket være aftalen bliver det muligt for de kommende konservative ministre at udtræde af Folketinget – for så at indtræde igen, hvis Det Konservative Folkeparti en dag vælger at forlade regeringen.

Partiformand Søren Pape Poulsen (K), der vurderes som selvskreven til en ministerpost, risikerer derfor ikke at havne ude i kulden i den situation. Det ville han gøre med de nuværende regler, fordi en nedlæggelse af folketingsmandatet er uigenkaldeligt.

S er vendt på en tallerken

Så sent som tirsdag lød det ellers fra Socialdemokratiets medlem af præsidiet, Henrik Dam Kristensen, at partiet ikke havde nogen planer om at genindføre den mulighed for orlov, som VK-regeringen afskaffede i 2005.

- Vi har ikke tænkt os, at der skal laves om på orlovsreglerne. Vi har nogle orlovsregler, der fungerer i forhold til barsel og andre sager, og vi har ingen ambitioner om at lave om på det, sagde han dengang – og gav udtryk for, at det ville forvride styrkeforholdet mellem partierne.

Såfremt tre konservative ministre søger orlov fra Folketinget, vil Det Konservative Folkeparti nemlig fremover have ni mod i dag seks ansigter: Seks folketingsmedlemmer som nu og de tre nye ministre.

Men nu er partiet vendt på en tallerken i spørgsmålet. Dansk Folkeparti har derimod hele tiden været imod, og Enhedslisten har også før luftet sin modstand mod en orlovsordning for ministre.

Flere eksperter i partierne

Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti lægger med aftalen også op til at hæve støtten til folketingsgrupperne. Fra nytår vil partierne øge støtten til sekretariatsbistand med 40 procent, svarende til 52 millioner kroner.

De ekstra penge skal ”tilgodese det stigende behov for ekspertbistand hos egne medarbejdere”, som partierne skriver i aftalepapiret. Før i tiden var den største del af partiernes ansatte sekretærer, men i dag er op mod to tredjedele af de ansatte i partierne akademiske medarbejdere som økonomer, statskundskabsuddannede og journalister.

De er markant dyrere, men de er nødvendige i den nuværende virkelighed, hvor ”mængden af henvendelser udefra er i stadig vækst”, skriver partierne i papiret.

Med stigningen i tilskuddet bliver der også bedre råd til at købe ekspertbistand udefra. Særligt oppositionspartierne vil få gavn af de ekstra midler, fordi adgangen til Finansministeriets regnekraft er forbeholdt regeringen.

EL: En studehandel

Enhedslisten kalder aftalen for en "studehandel" og en "lokumsaftale".

- Det er meget tydeligt, at Venstre og Socialdemokratiet har haft meget travlt med at strikke en aftale sammen, der sikrer dem selv et stort millionbeløb, siger folketingsmedlem Pelle Dragsted (EL) til TV 2.

Enhedslisten kommer dog alligevel til at takke ja til de ekstra støttekroner.

- Det ville skabe endnu større ulighed i hvad partierne kan, hvis vi sagde nej, siger Pelle Dragsted.

Reglerne om støtte til folketingsgrupperne er ikke ændret siden 1995, hvor støtten blev hævet fra 47 til 81 millioner kroner årligt. Med de nye regler vil de ni folketingsgrupper i alt få 130 millioner kroner i tilskud.