Regeringsforhandlinger

Konservative kan og bør genstarte grøn omstilling

Det grønne parti i blå blok står med en unik mulighed, mener Alternativets politiske ordfører.

Der er gang i forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag i disse dage.

Den konservative formand Søren Pape sidder som den grønne samvittighed i blå blok og skal derfor kæmpe for den mærkesag med de andre to partier. Vi har allerede hørt ham sige, at han vil have noget på klima, miljø og natur og have omtanke for de kommende generationer med i den eventuelt nye regerings politik.

Det er dejligt – og tiltrængt – nyt. 

Og det glæder vi os meget til, for ansvarlig omgang med klodens ressourcer og generationskontrakten, hvor vi lover hinanden og fremtidige generationer at efterlade kloden i bedre stand, end vi overtog den i, har mig bekendt altid været en konservativ mærkesag. Det ligger så dybt i partiets DNA at konservere – at bevare og passe på.

V-regeringen har ignoreret CO2-reduktion

Jeg glæder mig derfor til at høre, hvordan disse grønne visioner bliver afspejlet i det nye regeringsgrundlag. Jeg håber, men er også overbevist om, at De Konservative nu vil kræve en markant grønnere politik.

Under Venstre-regeringen har Konservative bl.a. været med til at sikre et folketingsflertal for et mål om, at vi skal reducere vores udledning af CO2 med 40 procent i 2020 (hvilket regeringen desværre ignorerer) og de har været med til at sikre, at regeringen ikke droppede opførelsen af kystnære vindmøller.

Den grønne omstilling tager for alvor fart globalt. Globalt bliver der lige nu investeret mere i vedvarende energi end i fossile brændsler. Denne udvikling skal vi fremme endnu mere politisk. På det netop afsluttede klimatopmøde COP22 forpligtede 47 af verdens fattigste og mest klimaudsatte- og sårbare lande sig til, at de vil omstille til 100 pct. vedvarende energi så hurtigt som muligt og senest i 2050.

Den ambition har vi også haft i Danmark, men den har regeringen droppet og erstattet med en hensigtserklæring om ”fossiluafhængighed”. Det er skuffende. Og hensigtserklæring er tilmed ikke (længere) understøttet af de nødvendige delmål, der skal til for at gøre omstillingen plausibel.

Det går for sløvt

Men det går alt for langsomt – i stort set alle dele af verden og i særdeleshed i Danmark, specielt med de tiltag, som den smalle Venstre-regering, som vi nu nok vinker farvel til, har gennemført.

Den globale opvarmning når ifølge prognosen i år 1,2 grader – faretruende tæt på den grænse, verden i fjor satte sig på COP21 i Paris på maksimalt 2 grader og helst kun 1,5 grader opvarmning. Mens den udvikling finder sted, er Danmark røget helt ned på en 13. plads i den globale grønne omstilling. Vi er altså ikke længere et grønt foregangsland. Historisk har vi været i front, ja. Men det er vi ikke længere.

Vi er snart i en position, hvor vi undergraver den grønne omstilling, som vi historisk har satset på. Mange råber vagt i gevær: Folketingets grønne partier, ngo’erne, forskerne, Klimarådet og eksempelvis den tidligere konservative minister Connie Hedegaard, der i forbindelse med regeringens 2025-plan fandt det uforståeligt, at man kunne lancere så stor og omfattende en økonomisk plan uden at tage hensyn til klimaudfordringen.

Regeringen har med diverse planer – afskaffelse af PSO-ordningen, 2025-planen, landbrugspakken – i sinde at øge den danske klimabelastning betragteligt.

Konservative har en unik mulighed

Konservative har derfor nu en unik mulighed for at få klimakrisen ind på regeringens radar. Hvor ville det være fantastisk, om Konservative blev garant for seriøs grøn omstilling i regeringen og sikrer omtanke for vores natur, miljø, klima – vores klode.

Konservative kan naturligvis (desværre!) ikke få alt det grønne, de beder om i en eventuelt ny regering. Men hvis de nu satser hele butikken på det, jeg ser som konservativt arvegods: generationskontrakten og et langsigtet perspektiv på at fremtidssikre vores eksistensgrundlag, så er vi lidt bedre stillet i kampen mod klimaforandringerne. Og hvad kan være vigtigere for Konservative end netop dette?

I den konservative miljøpolitik hedder bl.a.: ”Høje krav til CO2-reduktioner og miljøbeskyttelse er ikke alene godt for naturen og for danskerne, men vil ofte også betyde, at danske virksomheder bringer sig i spidsen, når det gælder ny miljøteknologi.” Og i den konservative klimapolitik står, at den grønne omstilling skal ses som en fordel for dansk og europæisk konkurrenceevne og at vi skal tage ansvar for den verden og det klima, som vi efterlader til vores børn og børnebørn.

Det bringer mig videre til det, jeg rigtig gerne vil gøre Søren Pape opmærksom på: Jeg mener ikke, at han med hold i de konservative værdier kan stille sig tilfreds med blot at ”fortsætte den grønne omstilling”. For den gik de facto i stå ved regeringsskiftet i fjor. Siden er den decideret gået tilbage. Lige nu findes ingen grøn omstilling.

Det bliver De Konservatives fornemmeste opgave at sikre, at vi kommer tilbage på sporet. I Alternativet glæder vi os til at se Konservative sikre et regeringsgrundlag, der udviser rettidighed omhu og tager hånd om klimakrisen. Så skal vi nok være klar til at presse, heppe og hjælpe for at det sker.