En værdig ældrepleje skaber tryghed for os alle

BLOG: Danmark er et lille land. Der er mere, der samler end splitter os som danskere.

Det skaber en sammenhængskraft, noget genkendeligt, som gør os i stand til at kere os om hinanden. Vi bidrager således gerne til fællesskabet, fordi vi føler en naturlig samhørighed. Netop derfor er det vigtigt, at vi værner om sammenhængskraften, som velfærdssamfundet om noget er produkt af.   

Den tryghed som velfærden skaber, kommer os alle til gode. Uanset om vi har brug for en støttende hånd eller ej, så skaber det tryghed at vide, at nogen træder til, når det bliver nødvendigt. Her tænker jeg særligt på den værdige ældrepleje. Derfor glæder jeg mig også over, at der i finansloven for 2017 er sat yderligere 2 mia. kr. af til ældreområdet.

Særligt interessant er den nye klippekortsordning, hvor den ældre selv kan yde medbestemmelse over aktiviteter. Plejehjemsbeboere optjener, hvad der svarer til en halv times ekstra hjælp om ugen. Hjælpen kan både omfatte mindre aktiviteter, men kan også løbende spares op til større aktiviteter. Det er en kærkommen og kreativ måde at tænke ældrepleje på, som skaber større livskvalitet for den enkelte. Selvom man flytter på plejehjem, bør man fortsat opleve at være herre i sit eget liv.

I Svendborg tænker de kreativt

At der også tænkes kreativt rundt om i landet, er Svendborg et godt eksempel på. Her har Danmark fået sin første landsby for demente. Idéen med demensbyen, som blev indviet mandag, er at give demente en sjovere og mere sikker tilværelse. Eksempelvis er færdigretter byttet ud med hjemmelavet mad, som beboerne selv kan være med til at lave i et såkaldt sansekøkken. Og der er herreværelse, motionsrum og en stor lukket have.

Alle plejehjem skal være i stand til at tage sig af demente, fordi et flertal af landets plejehjemsbeboerne har en demenssygdom. At der nu kommer særligt opmærksomhed på, at livet med demens ikke behøver at være trist og meningsløst, finder jeg glædeligt. Fra vugge til grav bør vi have et godt og værdigt liv, hvor der gives plads til individuelle behov.