Politik

Spin sætter grøn omstilling tilbage

Regeringen har med bred opbakning netop indgået en aftale om at afskaffe PSO-ordningen, der finansierer den grønne omstilling.

Den officielle grund har været, at afskaffelse af PSO’en var ”en bunden opgave”, fordi EU mener, ordningen er ulovlig. Sandheden er imidlertid, at EU aldrig har bedt Danmark skrotte PSO-ordningen (det har EU-kommissær Margrethe Vestager blandt andet bekræftet over for Børsen). EU har derimod bedt Danmark ændre på, hvordan man har indrettet ordningen. Det er altså en ret markant forskel, og der var som minimum to andre løsninger, man kunne have valgt.

I Alternativet er vi meget kede af, at PSO-ordningen nu afskaffes. Det giver grund til stor bekymring for hele den grønne omstilling, som er så påtrængende, og aftalen vil øge vores CO2-udledning markant – hvad flere partier bag aftalen dog også anerkender.

Der er flere gode ting ved PSO’en, som vi nu kommer til at savne.

PSO'en er vigtig

Det vigtigste er, at den sikrer stabil og langsigtet finansiering af den grønne omstilling. Det efterspørger erhvervslivet og klimaet har i den grad brug for, at vi fastholder et stabilt og højt investeringsniveau, hvor vi hele tiden opsætter mere og mere vedvarende energi. Den usikkerhed, den grønne omstilling nu vil være underlagt med årlige finanslovsforhandlinger, er ikke gratis – når investorerne oplever et usikkert marked vil det øge udgifterne til grøn omstilling – usikkerhed er ikke gratis.

Lige så vigtigt er det, at PSO’en er indrettet sådan, at det er de, der forbruger mest, som bidrager mest. Det er kort sagt forureneren, der betaler. Det er hæderkronet princip, som regeringen og aftaleparterne nu gør op med. I stedet slipper de energitunge virksomheder, altså dem der forurener mest, nu langt billigere, mens regningen betales ved at hæve skatten for os alle sammen. Trist. Det har dog været et vægtigt argument for regeringen, at man ønskede at give erhvervslivet skattelettelser. Så det kan ikke komme bag på nogen.

Vi må tage til efterretning, at det ved hjælp af massiv og flerårig lobbyindsats fra blandt andet Landbrug og Fødevarer og flere af de store forurenende virksomheder og velvilligt medløb fra især Venstre er lykkedes at få det til at fremstå som om, vi pinedød måtte af med PSO-ordningen.

Den grønne omstilling er et samfundsgode

I flere andre europæiske lande har debatten derimod været meget begrænset og regeringerne i Tyskland, Tjekket og Østrig har eksempelvis blot lavet tekniske ændringer til deres PSO-ordninger, så det der stadig er forureneren, der betaler.

Det er skuffende, at medierne så relativt ukritisk har adopteret landbrugets og de mest forurenende dele af erhvervslivets dagsorden.

Den grønne omstilling er ikke en byrde. Den er et samfundsgode. Prisen for grøn omstilling er ikke udgifter, det er investeringer. Investeringer, der har båret frugt længe og skabt masser af gode job, mens Danmark og verden er blevet grønnere.

Mens aftaleparterne, der står bag annulleringen af PSO-ordningen, jubler over den største erhvervsskattelettelse vel nærmest nogensinde (altså at forureneren ikke skal betale…), er der dog flere ting, der tyder på, at den nye aftalekonstruktion kan være ulovlig. Dels kan den være i strid med EU’s miljøansvarsdirektiv og dels er det uklart, om konstruktionen vil kunne klare en sag ved EU-domstolen, fordi skattefinansieringen via statskassen kan betyde konkurrenceforvridning mellem elforsyning og elbesparelser.

Grøn omstilling skal ikke afhænge af finansloven

Det håber jeg nu, der vil blive boret i. For så har man jo bare erstattet en påstået ”ulovlig” konstruktion med en anden ulovlig konstruktion.

Når alt det er sagt, er jeg glad for, at energiforliget består. Det er vigtigt. Det betyder, at vi får de kystnære vindmøller. Der er også grund til at kvittere for, at aftalen sikrer en grøn pulje på 375 mio. kroner over en flerårig periode, selvom det er overordentlig usikkert, hvad 50 mio. kr. de næste to år, 100 mio. kr. i 2019 og 175 kr. i 2020 kan hjælpe med i forhold til CO2-reduktioner

De gode tiltag kompenserer beklageligvis ikke for, at vi har mistet PSO’en, som sikrede mange milliarder til den grønne omstilling. Derfor vil det være en centralt ønske for Alternativet i eventuelt kommende forhandlinger om regeringsgrundlag, fx med Socialdemokraterne, at vi finder en ny løsning, der ikke er afhængig af udsving på finansloven og som sikrer investeringer i den grønne omstilling, som er mindst på niveau med det, PSO’en sikrede.