Finansloven 2017 – et tryggere Danmark

16x9
Grænsekontrol i Kruså Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

I Dansk Folkeparti ønsker vi om nogen at værne om et trygt og sikkert Danmark og her spiller grænsekontrol en afgørende rolle.

I finansloven for 2017 er der derfor afsat en reserve på 220 mio. kr. til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne, herunder midlertidig grænsekontrol. 

For at imødegå det store behov for bl.a. bevogtning og grænsekontrol etableres der som noget nyt politikadetter. Denne nye uniformerede medarbejdergruppe skal gennemgå en fokuseret uddannelse af seks måneders varighed i Politiskolens regi. Uddannelsen vil indeholde moduler fra politiets basisuddannelse, hvorfor politikadetterne vil få skydetræning samt kompetencer inden for magtanvendelse og bevogtning. Der planlægges efter et optag på 345 politikadetter. Selvom politikadetter ikke er Dansk Folkepartis opfindelse, bakker vi op om regeringens tiltag, da det vil frigøre betjente til at opklare mere kriminalitet.

Vi skal uddanne flere betjente

For Dansk Folkeparti er det af afgørende betydning, at borgerne oplever et synligt politi – både på gader og stræder, men også når kriminalitet skal opklares. Der er i 2016 optaget 600 politistuderende på Politiskolen. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne ønsker endnu flere betjente. Som en del af finansloven for 2017 er det derfor vedtaget at øge optaget yderligere, således at der også i 2017 optages 600 politistuderende, hvilket svarer til et meroptag på 120 politistuderende i forhold til det hidtil forudsatte i 2017.

Retspolitik handler i høj grad om tryghed for borgerne og retsfølelse. Derfor bør det selvfølgelig kunne mærkes, når man begår noget kriminelt. Vi har oplevet, hvordan bander og rockere skaber utryghed, hvilket selvfølgelig er helt utilstedeligt. Minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fordobles derfor fra 1 års fængsel til 2 års fængsel. Derudover har aftaleparterne aftalt at have fortsat fokus på bandekriminalitet.

Et sidste punkt jeg gerne vil nævne, er behovet for en ordentlig veteranpolitik. Det ligger Dansk Folkeparti meget på sinde, at vi tager os godt af vore veteraner. Derfor glæder jeg mig over, at vi i finanslovsaftalen har afsat 20 mio. kr. frem mod 2019. Vores veteraner fortjener om nogen den støtte, anerkendelse og de muligheder, der står mål med deres store indsats for Danmark.