Politik

Demokratiet kan desværre ikke tages for givet

BLOG: I følge Pia Kjærsgaard er vi nødt til at stille langt større krav til de nydanske medborgere.

Det er nødvendigt at diskutere, hvad der er dansk. Senest har Kulturministeriet sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon. Kanonprocessen kan forhåbentlig medvirke til at skabe større kulturel bevidsthed om vores fælles kulturarv. Ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi har brug for at kende os selv, vores forudsætninger og vores ophav.

Det er helt afgørende, at vi ved, hvad der forener os og gør os til det, vi er i dag. Vi skal være bevidste om vore rødder, hvad angår de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som har formet det danske samfund og os som danskere.

Vi er tilbøjelige til at tage ting for givet, som på ingen måde er naturgivne eller en selvfølge mange steder i verden. I adskillelige år troede mange her i landet, at når udlændinge kom hertil og boede, så ville de med tiden blive danske. Det har desværre vist sig ikke at være tilfældet. Seneste vidnesbyrd herom er kommet med den netop offentliggjorte medborgerskabsundersøgelse. Her er indvandrere og deres efterkommere blevet spurgt til deres holdninger til demokrati herunder frihedsrettighederne ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.

De er ikke tilhængere af det repræsentative demokrati

Hver femte indvandrer er ikke tilhænger af det repræsentative demokrati, mens det for deres efterkommere gælder for næsten hver fjerde. Tallene er stærkt alarmerende, da tilslutningen til et lands styreform er et afgørende kriterium for, at man bliver en integreret del af samfundet. Ydermere foruroligende er det at efterkommere, der er opvokset i Danmark, viser sig endnu mere kritiske over for demokratiet end deres forældregeneration. Det skaber grobund for yderligtgående, antidemokratiske organisationer som eksempelvis Hizb ut-Tahrir, der kritiserer demokratiet og opfordrer unge til ikke at deltage i den demokratiske proces.

Er vi end ikke enige om de fælles demokratiske spilleregler, så har integrationen umådeligt svære kår. Vi er nødt til at stille langt større krav til vores nydanske medborgere. Dansk sprog og kultur hænger uløseligt sammen. Skal vi gøre op med den kedelige udvikling, og det skal vi, så må vi ikke bøje af. Vi skal hævde det danske. Ikke overraskende viser undersøgelsen da også, at både gode danskkundskaber og tilknytning til arbejdsmarkedet har positiv indvirkning på støtten til demokrati samt de demokratiske frihedsrettigheder.