Politik

Aftale om PSO-afgift på plads: Din elregning bliver mindre – til gengæld stiger skatten

Et flertal på Christiansborg er enige om en aftale om PSO-afgiften. Danskerne vil samlet set få flere penge til rådighed.

Danske borgere og virksomheder slipper fremover for at skulle betale den såkaldte PSO-afgift oveni elregningen. Til gengæld bliver bundskatten for alle danskere hævet med 0,09 procentpoint. Og der lægges samtidig op til at skære i den grønne check, som danskere med lav indkomst får.

Sådan lyder hovedpunkterne i en aftale, som et flertal af Folketingets partier torsdag er blevet enige om.

Alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet er med i aftalen.

PSO-afgiften er en afgift på forbrugernes elregning, som finansierer grønne initiativer som vindkraft og solceller. Men ifølge EU-Kommissionen er PSO-afgiften traktatstridig, fordi den også bliver pålagt udenlandske selskaber, som ikke nyder godt af støtten til grøn omstilling i Danmark. 

Derfor slog regeringen tidligere på året fast, at PSO-afgiften skulle skrottes. Og Folketingets partier har derfor skullet nå til enighed om, hvor de penge, der hidtil er kommet ind via PSO-afgiften, fremover skal komme fra.

PSO-afgiften

  • PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften) blev indført 1998 som en ekstra afgift på elregningen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne.
  • Indtægterne fra afgiften bliver givet som et statsligt tilskud til danske producenter af vedvarende energi.
  • De vedvarende energiproducenter såsom sol- og vindenergi modtager derfor et statsligt tilskud, der finansieres igennem PSO-afgiften.
  • PSO'ens størrelse afhænger af prisen på el. Når elprisen falder 2 øre, stiger afgiften 1 øre. Når elprisen stiger 2 øre, falder PSO'en 1 øre.

En tvangssituation

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) betegner den situation, Danmark er kommet i, som en "tvangssituation", som partierne har fundet en afbalanceret løsning på.

- Vi har været nødt til at finde finansieringselementer. Vi har været nødt til at tåle at hæve bundskatten, siger finansministeren.

Vi har været nødt til at tåle at hæve bundskatten, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen, efter en aftale om PSO-afgift er på plads.

Aftalen lægger op til at udfase PSO-afgiften over en årrække, så den fuldt ud afskaffet i 2022. Gennem en hævelse af bundskatten indkasseres der omkring 700 millioner kroner om året, og en beskæring af den grønne check vil give yderligere 700 millioner kroner. Derudover bliver der skåret i en række støtteordninger til erhvervslivet.

Kystnære møller droppes ikke

Det har blandt andet også været på tale at sløjfe en række kystnære havvindmøller for at finansiere afskaffelsen af PSO-afgiften. Men den endelige aftale indebærer ikke, at de kystnære havvindmøller skrottes. Og det glæder Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen, der samtidig bemærker, at pensionister og førtidspensionister ikke kommer til at få beskåret deres grønne check.

S-formand Mette Frederiksen kalder aftalen om PSO-afgift for godt politisk håndværk og Christiansborg, når det er bedst.

En række virksomheder, der har et højt el-forbrug i forbindelse med deres produktion, har længe kritiseret PSO-afgiften, som de mener skader danske virksomheders konkurrenceevne internationalt. Blandt andet gartnerierne, der nu jubler over udsigten til at afgiften bliver udfaset.

Det betyder aftalen for dig

Finansministeriets embedsmænd har foretaget en række "familietypeberegninger", for at skabe klarhed over, hvad aftalen - der altså betyder at elregningen bliver mindre, mens skatten bliver højere og den grønne check beskåret - kommer til at betyde for den enkelte danskers økonomi. 

Beregningerne viser at:

  • En LO-familie med 2 børn i ejerbolig vil få 500 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 2500 kroner i 2025. 
  • En højtuddannet funktionærfamilie vil få 1700 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 5200 kroner i 2025.
  • En enlig HK'er uden børn vil få 100 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 800 kroner i 2025.
  • En enlig dagpengemodtager uden børn vil få 100 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 700 kroner i 2025. 
  • Et pensionistpar i lejebolig vil få 600 mere i rådighedsbeløb kroner i 2018 - og 1700 kroner i 2025.
  • En enlig pensionist i lejebolig vil få 400 kroner mere i rådighedsbeløb i 2018 - og 1200 kroner i 2025.

Derudover er der de indirekte effekter, forklarer Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea.

- Når erhvervslivet bliver lettet for PSO-afgiften, kan de alt andet lige producere varerne billigere. Og det betyder jo, at når man i supermarkedet køber en danskproduceret agurk eller alpeviol, da bliver også den billigere, forklarer hun.

.