Flertal vil gennemgå 27.000 sager om kontanthjælp

Partier bag satspulje vil bruge 262,5 millioner på at afklare sager for dem, der er længst på kontanthjælp.

Omkring 27.000 danskere har været så længe på kontanthjælp, at der er grund til at få gennemgået og afklaret deres sag på ny.

Det mener partier bag satspuljen, som vil bruge 262,5 millioner kroner i perioden 2017-2019 på opgaven.

Målet er at finde ud af, om nogle af de mange tusind personer er så syge, at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. I givet fald skal de tilbydes en anden ydelse, som eksempelvis kan være førtidspension.

Borgere, der ikke er for syge, skal til gengæld tilbydes en "helhedsorienteret og håndholdt indsats" til at komme i job.

Sådan skal pengene i satspuljen fordeles

Der er cirka 3,4 milliarder i satspuljen til fordeling de næste fire år på det, der kaldes de svages finanslov.

Pengene stammer fra en aftale om, at ydelser som kontanthjælp stiger mindre end lønnen.

Regeringen har forslag for omkring en milliard kroner i 2017:

* Færre socialt udsatte.

* Udsatte borgere og folk med handikap skal tættere på arbejdsmarkedet.

* Regeringen foreslår også en pulje til hurtigere indlæggelser i psykiatrien.

* Vold på botilbud skal forebygges. Det skal blandt andet bestå af en ny specialiseret socialpsykiatrisk afdeling.

Kilde: regeringen.dk

Indvandrerkvinder i job

I aftalen lægges der også op til at imødegå i problemer med at få eksempelvis indvandrerkvinder i job.

Ifølge aftaleteksten vil der være "fokus på at imødegå udfordringer i forhold til marginalisering som følge af social kontrol. Kultur og religion skal ikke være en hindring for at tage et arbejde", hedder det.

DF's ligestillings- og handicapordfører Karina Adsbøl siger:

- Det er helt uholdbart, at social kontrol holder indvandrerkvinder ude fra arbejdsmarkedet. Det går simpelthen ikke i et land som Danmark, siger Karina Adsbøl.

Hun henviser til, at problemet har været dokumenteret i tv-udsendelsen "Moskeerne bag sløret".

Ressourceforløb skal forbedres

Både De Radikale og SF fremhæver, at aftalepartierne ud over penge til afklaringen af sagerne også har afsat 16 millioner kroner i perioden til at forbedre de omstridte ressourceforløb.

De har blandt andet fået kritik for at være nedværdigende overfor personer, som egentlig er for syge til at have et job.

De Radikales Sofie Carsten Nielsen siger:

- Det er vigtigt, at de forløb kommer til at virke bedre alle steder, der går i dag for lang tid, før der sættes en indsats i gang og den enkelte borger inddrages ikke tilstrækkeligt, siger hun.

Millioner til borgere med handicap

Partierne er også enige om at bruge samlet 77,5 millioner kroner i perioden til initiativer målrettet borgere med handicap. Heraf går omkring halvdelen til virksomhedsrettede forløb for ledige personer med handicap.

Bag aftalen står alle partier undtagen Enhedslisten. Aftalen er dog først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.