Politik

Mails: Direktør stod bag omstridt MRSA-sletning

Det var Fødevarestyrelsens direktør, der fjernede centrale dele af den anbefaling om MRSA-smitte, som blev oversendt til Folketinget.

Det var Fødevarestyrelsens chef, som slettede den omstridte anbefaling om MRSA-bakterier. Det fremgår af mails og dokumenter, som fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har oversendt til Folketinget og som TV2.dk er i besiddelse af.

Folketinget blev aldrig orienteret om DTUs anbefaling om resistente bakterier, og det betændte politiske spørgsmål har siden kredset om, hvem der stod bag den omstridte sletning af anbefalingen i den rapport, som blev sendt til Folketinget.

Men det var altså Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, som selv slettede anbefalingen, inden den blev sendt ud. I en mail fra 11/6/2012 fremsender en embedsmand ”Pers rettelser til udkastet” til rapporten. I den korrespondance fremgår det tydeligt, at direktøren overstreger anbefalingen fra DTU i dokumentet.

Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt

MRSA anbefaling 2012

I den originale rapport stod der følgende anbefaling:

”Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.”

Men denne centrale anbefaling kom altså ikke med i den endelige rapport, og de frigivne mails viser altså, at det var Fødevarestyrelsens direktør Per Henriksen, som fjernede anbefalingen. Det fremgår desuden, at direktøren sletter og ændrer flere andre centrale passager.

Eksempelvis står der i redegørelsen:

”DTU oplyser, at der dem bekendt er meget få erfaringer med sanering af besætninger.” Det bliver efter Per Henriksens rettelser til til den stik modsatte konklusion: ”Der er mange erfaringer med sanering af besætninger”.

Selv afviser Per Henriksen, at han egenhændigt skulle have fjernet passagerne i anbefalingerne. 

- Efter ønske fra den daværende fødevareminister (Mette Gjerskov, red.) var der i sommeren 2012 en proces mellem Fødevarestyrelsen og departementet, hvor Fødevarestyrelsens oprindelige redegørelse af 3. maj skrives igennem. Ministeren fik den justerede redegørelse, dateret 11. juni 2012 forelagt og efter ministerens godkendelse blev den oversendt til Folketinget. Det var derfor ikke Fødevarestyrelsen, der egenhændigt ændrede i redegørelsen fra 3. maj 2012. Forløbet fremgår af både Fødevarestyrelsens redegørelse af 25. oktober i år og departementets notat fra 25. oktober, samt i øvrigt af råbåndene optaget i Fødevarestyrelsen i sommer op til DR’s dokumentarudsendelse om sagen, skriver han i en skriftlig kommentar til TV 2.

I sidste uge oversendte Fødevareministeren en redegørelse om sagen til Folketinget.

Her fremgik det, at skiftende fødevareministre har haft adgang til den videnskabelige rådgivning, som DTU har udarbejdet om den resistente MRSA-bakteries spredning i danske husdyrbesætninger. Der konkluderede redegørelsen, at der ikke var grundlag for at kritisere Fødevarestyrelsen. 

Tidligere Fødevareminister Mette Gjerskov har erkendt, at hun som minister havde ansvaret for, at MRSA-anbefalingen ikke kom videre til Folketinget. Men hun afvist, at det var hende, som slettede DTU’s anbefaling om MRSA-rapporten.

På baggrund af de nye oplysninger i sagen, kræver Socialdemokraterne nu en ny redegørelse fra ministeren:

- Det fremgår meget tydeligt, at Fødevarestyrelsen aktivt har slettet anbefalingen fra den daværende minister, mens selve departementet har været involveret i sletningen og i hvert fald ikke har orienteret sin minister om at en vigtig anbefaling var taget væk. Det påkalder sig den allermest alvorlige opmærksomhed, og derfor kræver vi, at Esben Lunde Larsen tage ministeransvaret på sig og redegør grundigt for sagen til Folketinget, siger landbrugsordfører Simon Kollerup (S).

TV 2 arbejder på at få en kommentar fra veterinærdirektør Per Henriksen.