BLOG: Danmark skal have et nationalt DNA-register.

Politiet har netop fundet vigtigt DNA-materiale i forbindelse med sagen fra Fyn, hvor en ung kvinde mistede livet efter at være ramt af en betonklods, der blev kastet fra en motorvejsbro. Sagen er dybt, dybt tragisk. Der er simpelthen behov for, at den eller de ansvarlige stilles til ansvar for den forfærdelige handling, der er begået.

Tænk, hvis Danmark havde haft et nationalt DNA-register. Et register, hvori alle danskere eller udlændinge med ophold i Danmark, var registreret. Det havde været et enormt fremskridt for sikkerheden og trygheden. Så ville politiet i enhver sag, hvor der var fundet DNA-spor højst sandsynligt kunne finde et match – og dermed komme videre i sagen.

Det ville formentlig resultere i, at flere var blevet stillet til ansvar for de forbrydelser, de havde begået – men det ville også være med til at hjælpe politiet til hurtigere, mere effektivt og billigere at finde frem til den ansvarlige.

Et DNA-register skal sikre vores fælles tryghed

Netop derfor er det mig en gåde, at Danmark endnu ikke har fået et DNA-register, når vi jo netop har de teknologiske muligheder, der kræves, for at gøre dette muligt.

Og i virkeligheden behøver det jo slet ikke være så vanskeligt eller dyrt at komme i gang med at få oprettet et DNA-register. Man kunne f.eks. starte med at få lavet et register, hvor man registrerer DNA fra samtlige nyfødte i Danmark og indsamler DNA fra personer, der ønsker længere ophold her i Danmark. Samtidig kunne man udtage DNA-materiale fra alle os voksne danskere efter hånden, som vi er i kontakt med det offentlige. Efter ganske få år ville man stå i den situation, at store dele af den danske befolkning ville stå opført i DNA-registret.

Hvad ville konsekvenserne så være? Det ville uomtvisteligt blive langt, langt vanskeligere at begå kriminalitet. For risikoen for at tabe DNA i forbindelse med en forbrydelse er stor. Blot et hår skal der til for at efterlade spor.

Et DNA-register vil være godt for vores fælles tryghed, lette politiets arbejde og gøre det vanskeligere at være kriminel. Derfor kæmper Dansk Folkeparti videre for at få oprettet et landsdækkende DNA-register.