Politik

Regering forventer at ny boligskat udløser klagestorm

Regeringen forventer 152.000 klager, når de nye ejendomsvurderinger er klar i 2019. K kalder det optimistisk.

Når de nye ejendomsvurderinger efter planen lander på bordet i 2019, vil det udløse en storm af klager.

Regeringen forventer 152.000 klager, skriver Politiken.

Notat afslører frygten

Tallet fremgår af et notat i de aktuelle forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem.

Her lyder det, at myndighederne kan se frem til cirka 152.000 klager i 2019 og 2020.

Den ene halvdel af klagerne forventes at handle om de nye ejendomsvurderinger, som regeringen planlægger at offentliggøre i 2019.

Den anden halvdel ventes at handle om de vurderinger, der har været videreført siden 2011, hvor muligheden for at klage blev suspenderet.

Kan blive en stor udgift

I planen for et nyt skattevæsen vil regeringen afsætte cirka 1,1 milliard kroner i merudgifter til behandlingen af klagerne.

Men i notatet bemærker regeringen selv, at udgiften især afhænger af et forventet antal klager, "der på nuværende tidspunkt er baseret på en forholdsvis lav klageandel".

Hos De Konservative er forventningen da også et højere antal klager.

- Det er et meget optimistisk bud. Jeg tror, at endnu flere vil klage, fordi der har været så meget kaos, og folk har følt sig i vildrede, siger finansordfører Brian Mikkelsen til Politiken.

Klage-antallet kan vokse til over 200.000

Hvis antallet af klager vokser, stiger merudgifterne til behandlingen mærkbart.

Det fremgår af et andet notat til partierne i forhandlingskredsen, hvor regeringen er blevet bedt om at regne på forskellige scenarier.

Hvis tre procent af alle vurderinger inden for både ejerboliger, erhverv samt land- og skovbrug ender i en klagesag, så vil det samlede antal klager vokse til 248.000.

Det vil medføre en ekstra regning til behandlingen af klagerne på 270 millioner kroner.

Flere års behandlingstid

Med fem procent vokser antallet af klager til 413.000. I det tilfælde skal der bruges over en milliard kroner ekstra til at behandle sagerne.

Dertil kommer en lang behandlingstid af klagerne. Alene ved 200.000 klager i forbindelse med ejerboliger vil det tage mindst 2,5 år at behandle hver enkelt klage, viser regeringens beregning.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) holder fast i regeringens eget skøn på cirka 152.000 klager, som han kalder "realistisk".