Politik

Trods Løkkes udsættelse: Samuelsen holder fast i sin deadline for at vælte regeringen

Selvom forhandlingerne er udsat, holder Liberal Alliance fast i, at regeringen bliver væltet, hvis ikke der ligger en skatteaftale inden nytår.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen beslutning om at udsætte forhandlingerne om en 2025-plan betyder, at en aftale om eventuelle topskattelettelser ikke er lige oppe over.

Hos støttepartiet Liberal Alliance er kravet dog, at der senest ved nytår er indgået en aftale, som giver alle topskatteydere en skattelettelse på minimum fem procentpoint. Men den deadline bliver ikke ændret, selvom regeringen i første omgang har valgt kun at koncentrere sig om finansloven, et nyt ejendomsvurderingssystem og PSO-afgiften.

- Jeg skal nok melde ud, når der er nye deadlines, og det er der ikke, siger Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, til TV 2.

Nytår er sidste chance

Anders Samuelsen har ved flere lejligheder sagt, at han vil vælte regeringen, hvis ikke Liberal Alliances krav om en topskattelettelse på minimum fem procentpoint for alle topskatteydere bliver opfyldt.

Regeringen har i sit 2025-udspil foreslået at sænke topskatten med fem procentpoint for indkomster, der går op til en million kroner. Men det er ikke nok for Liberal Alliance.

januar satte Liberal Alliances leder grundlovsdag den 5. juni i år som deadline, men siden har Anders Samuelsen rykket den, og i begyndelsen af oktober sagde han, at deadline for en aftale er ”fuldstændig skarp på nytår”.

Men selvom han holder fast i den bagkant, mener han, at det er klogt, at dele forhandlingerne op.

- Jeg synes, det er en fremragende idé at dele det op, for det har været fastlåst, fordi vi ikke har kunnet finde en vej ind i et fælles forhandlingslokale. Det kan vi nu, fordi vi tager en ting af gangen, siger Anders Samuelsen.

Funding: Et udtryk for syge forhandlinger

Det er særligt Dansk Folkeparti, der har modsat sig Liberal Alliances krav om topskattelettelser - men selvom forhandlinger nu er sat på pause, har de skarpt optrukne fronter ikke flyttet sig, lyder det fra TV 2s politiske analytiker Thomas Funding Therkildsen.

Han mener på ingen måde, at et muligt nyvalg er rykket længere væk, selvom Lars Løkke Rasmussen nu midlertidigt har valgt at rage den varmeste politiske kartoffel ud af ilden.

- Der kan ske meget inden da, men jeg synes godt nok, at det her er et udtryk for, at forhandlingerne er syge, og at de ikke går, som man havde forventet, og at man laver brandslukning nu med ryggen mod muren for regeringens vedkomne.

Overblik: Her er forhandlingerne der udskydes

 1. Arbejdsmarked og skat:

  - Skattenedsættelse for godt 4,5 milliarder kroner i form af et nyt jobfradrag til beskæftigede.

   

  - Nedsættelse af topskatten for cirka 1,5 milliarder kroner for indkomster under en million kroner om året.

   

  - Gradueret loft over børnechecken, så den aftrappes med antallet af børn.

   

  - Lavere rentefradrag, der indfases i 2021-2025.

   

  - Afskaffelse af den grønne check.

 2. Asylansøgere

  - Mulighed for at kunne afvise asylansøgere på grænsen.

   

  - Styrket dansk bidrag til indsatsen i nærområderne.

   

  - Ikke flere kvoteflygtninge i 2016.

 3. Pension

  - Folkepensionsalderen hæves med seks måneder den 1. januar 2025 - fra 67 til 67,5 år.

   

  - Efterlønsalderen forhøjes tilsvarende med seks måneder, så alle generationer opnår samme efterlønsperiode som under gældende regler.

   

  - Ny seniorfleksjobordning for nedslidte.

   

  - Gradvis indførelse af en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden eller med meget begrænsede pensionsindbetalinger.

   

  - Personer med indkomst over 300.000 får et ekstra jobfradrag, hvis de sparer op til deres alderdom.

   

  - Ny ordning skal øge tilskyndelsen til at spare op sidst i arbejdslivet.

 4. SU

  - Omlægning af uddannelsesstøtten, så SU-stipendier og rentefrit SU-lån hver udgør halvdelen af det samlede beløb, de studerende får til rådighed.

   

  - SU-stipendierne begrænses til normeret studietid.

   

  - Samtidig får studerende højere fribeløb ved studiejob og et øget beskæftigelsesfradrag, når de efter studierne kommer i arbejde.

 5. Velfærd og sikkerhed

  - Stigning i de offentlige serviceudgifter på gennemsnit 0,5 procent om året frem til 2025. Det svarer til ca. 2,5 milliarder kroner ekstra hvert år.

   

  - Velfærdspulje på en milliard kroner om året fra 2019 til bedre sundhed, ældrepleje og anden kernevelfærd.

   

  - Sikkerhedspulje på 800 millioner kroner om året fra 2019 til styrket national sikkerhed i form af blandt andet forsvar, politi og terrorindsats.

   

 6. Boligskatter

  - Regeringen vil fra nytår 2021 ophæve det gældende boligskattestop og nedsætte satserne for ejendomsværdiskatten og grundskylden.