Politik

SU handler også om social retfærdighed

BLOG: Torsdag går tusindvis af danskere på gaden for at demonstrere mod regeringens frontalangreb på vores uddannelsessystem. Først gennemførte regeringen milliardnedskæringer på uddannelse og forskning, og nu er turen kommet til SU’en.

Men hvis vi bliver ved med at stramme vilkårene for de studerende, ender vi med at have et uddannelsessystem, der ikke længere er for alle. Regeringen påstår, at stramningerne gør systemet mere robust. Det er omtrent så langt fra virkeligheden, som man kan komme.

SU-forringelserne er en del af den 2025-plan, som ifølge regeringen er til fordel for lavtlønnede mennesker som for eksempel skraldemanden og kassemedarbejderen. Men i virkeligheden går en del af nedskæringerne på SU til, at den højtlønnede direktør får sænket sin topskat. Og et dårligere SU-system kommer til at ramme lige præcis skraldemandens og kassemedarbejderens børn hårdest. For lavtlønnede har selvfølgelig ikke samme mulighed for at hjælpe deres børn med for eksempel at dække huslejen og overtrækket sidst på måneden, som direktøren har.

Alligevel hævder regeringen, at planen ikke kommer til at gå ud over, hvor mange der gennemfører deres uddannelse. Virkeligheden viser bare noget andet. I 2002 forsøgte Norge nemlig at gøre deres SU-system mere ”robust” ved at lægge SU’en om til et lån. Resultatet blev, at den norske gennemførelsesprocent begyndte at falde, og i dag ligger den på 59 %. Til sammenligning gennemfører 81 % af danske studerende deres studier med det SU-system, vi har i Danmark. Og danske forskere har så sent som for to uger siden konkluderet, at det især er unge, der ikke kommer fra en ressourcestærk baggrund, som det rammer.

Det smukke ved vores velfærd er, at den giver os alle en ærlig chance, uanset hvilken baggrund vi kommer fra. Hvis vi skærer i SU’en, får især studerende fra de dårligst stillede hjem ringere vilkår. Det er går både ud over dem, der har dårligere mulighed for at tage sig en uddannelse og ud over vores samfund.

Regeringens SU-udspil er simpelthen det samme som at spille hasard med Danmarks fremtid. Vi har et ekstremt højt uddannelsesniveau, og det kan vi kun opretholde og udbygge ved at blive ved med at investere i uddannelse. Hvis vi skærer i SU’en, risikerer vi, at færre unge får en uddannelse, og det ville sandelig være fattigt.