Politik

Overblik: Her er partiernes plan mod radikalisering

Tirsdag fremlægger regeringen 22 punkter, der skal bekæmpe radikalisering i det danske samfund. Et stort flertal bakker op.

Grebet skal strammes om de kræfter i det danske samfund, der spreder yderligtgående og voldeligt propaganda på nettet - og så skal der slås hårdere ned på tendenser til radikalisering i fængslerne.

Det mener regeringen, der med opbakning fra et flertal i Folketinget tirsdag fremlægger 22 punkter, der skal forhindre radikalisering i det danske samfund. 

TV 2 kan allerede nu fortælle om indholdet i planen, der lyder som følger: 

Onlineradikalisering

1. Systematisk kortlægning af ekstremisters online aktiviteter.

2. Ny enhed under PET til identifikation og bortfjernelse af ekstremistisk propaganda på internettet.

3. Etablering af et blokeringsfilter vedrørende terrorpropaganda (svarende til ”børnepornofiltret”)

4. Lovhjemmel til at blokere udenlandske internetsider, således at danske internetudbydere ved dommerkendelse kan pålægges at blokere adgangen til bestemte udenlandske internetdomæner, der udbreder voldeligt ekstremistisk materiale.

5. Styrket retsforfølgning af spredning af ekstremistisk materiale på internettet ved ændring af straffelovens § 113 e, således at det klart fremgår, at udbredelse af propagandamateriale er omfattet af strafansvaret.

6. Trænings- og hjælpeprogram t il civilsamfundsstemmer, der kan træne og hjælpe relevante civilsamfundsaktører med f.eks. at udføre kampagneaktiviteter på internettet rettet mod ekstremisme og terror.

7. Korps af digitale fornuftsstemmer, som systematisk kan være til stede på de sociale medier og bl.a. engagere sig kritisk i relevante fora, indgå i dialog og udfordre ekstremistiske synspunkter.

Fremmedkrigere og kriminalitet i radikaliserede miljøer

8. Stop for offentlige ydelser til fremmedkrigere – regeringen vil undersøge muligheden for at udvide den eksisterende ordning med ydelser som f.eks. SU, førtidspension og sygedagpenge.

9. Beskyttelse af børn og unge mod hjemvendte fremmedkrigere og andre terrordømte bl.a. med udvidelse af den såkaldte børneattestordning.

10. Styrket informationsudveksling med andre lande som kendte eller formodede fremmedkrigere.

11. Konsekvent indgriben over for ekstremistiske udtalelser i forhold til mulige straffelovsovertrædelser og mulighed for rettighedsfrakendelse.

12. Målrettet og konsekvent indsats mod ”almindelig” kriminalitet i radikaliserede miljøer, herunder nedsættelse af en gruppe af særligt sikkerhedsgodkendt personale hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

13. Kortlægning af sammenhængen mellem kriminelle bandemiljøer og islamistiske miljøer med nærmere undersøgelse af kriminalitetsmønstre og bandetilknytning blandt person dømt (eller sigtet) for overtrædelse af terrorlovgivningen.

Radikalisering og ekstremisme i fængsler mv.

14. Ny radikaliseringsenhed og centralt kontaktpunkt i Kriminalforsorgen, der skal styrke samarbejdet og koordineringen myndighederne imellem.

15. udarbejdelse af vejledning om udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme samt etablering af vidensteam i Justitsministeriet.

16. Styrket IT-platform i Kriminalforsorgen, så IT-systemerne bedre kan håndtere oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme.

17. Udvikling af motivationsprogrammer og handleplaner for at styrke exitindsatsen.

18. Undersøgelse af nye modeller for sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte, herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal afgive en rapport med anbefalinger og forslag i forhold t til mulige modeller for sektionering.

19. Styrket indsigt hos fængselspersonalet i radikaliserede og ekstremistiske miljøer.

20. Skærpet tilsyn med religiøse forkyndere i Kriminalforsorgens instititutioner og screening af de religiøse forkyndere hos PET i forbindelse med ansættelsen. 

21. Krav om at prædikener i Kriminalforsorgens institutioner som udgangspunkt skal foregå på dansk.

22. Exit som krav for prøveløsladelse, så reglerne om prøveløsladelse skærpes for radikaliserede indsatte, der er dømt for terror mv. (overtrædelse af straffelovens kapitel 1 eller 13).

Kilde: Oversigt over regeringens 22 initiativer mod radikalisering.