Politik

Asylstrømmen slår ny bundrekord

Den første uge efter grænsekontrollen kom 642 asylansøgere til Danmark. Sidste uge søgte blot 42 asyl.

Siden begyndelsen af året er strømmen af asylansøgere, der krydser den danske grænse, aftaget kraftigt. Og tendensen fortsætter.

Den seneste uge nåede antallet af asylansøgere således en ny bundrekord. 42 personer søgte asyl i Danmark i uge 40. Heraf var blandt andet 11 fra det krigsramte Syrien og fire fra Afghanistan.

Det samlede antal asylansøgere for i år er dermed oppe på 5.187, fremgår det af den seneste opgørelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Der er holdt nøje øje med antallet af asylansøgere, siden regeringen indførte midlertidig grænsekontrol efter nytår.

Regeringen skød langt forbi

Og efter alt at dømme skød regeringen altså langt forbi målet, da den ved årets begyndelse forventede et rykind af 25.000 asylansøgere i år. Dette tal er derfor siden blevet nedjusteret til 7.500.

Mens 42 personer søgte asyl i Danmark i sidste uge, kom der til sammenligning 15 gange så mange asylansøgere i årets første uge.

Den mindre tilstrømning har ført til lukningen af flere teltlejre rundt om i landet, som forgæves var gjort klar til at tage imod flygtninge og migranter.

Mindre kapacitet

Tilsvarende er kapaciteten på flere asylcentre blevet mindre, ligesom boliger i kommunerne står tomme og venter på asylansøgere, der endnu ikke er kommet til landet.

De ugentlige asyltal stammer fra politiets it-system og er forbundet med en vis usikkerhed, fordi der løbende sker efterregistreringer.

Den midlertidige grænsekontrol trådte i kraft 4. januar og er siden blevet forlænget syv gange. Den løber foreløbigt frem til 12. november.