Politik

FAKTA: Disse skatter og afgifter udgør skattetrykket

Størstedelen af det offentliges indtægter fra skatter og afgifter kommer fra personskatter.

Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at skattetrykket i 2016 vil være det højeste i ti år. Siden 2000 er det steget med 0,6 procentpoint. Det er trods reformer med henblik på det modsatte.

Skattetrykket udregnes ved at tage det offentliges indtægter fra skatter og afgifter og måle det op imod landets samlede BNP.

Her kan du se, hvor stor en del af skattetrykket for 2016, forskellige skatter og afgifter udgør:

* Skattetrykket i 2016 i alt: 47,6 procent af BNP.

* Personskatter såsom bund-, top- og kommuneskat samt ejendomsværdiskatter: 25,4 procent af BNP.

* Moms: 9,6 procent af BNP.

* Andet: 6,1 procent af BNP.

* Selskabsskat: 2,4 procent af BNP.

* Pensionsskatter: 2,1 procent af BNP.

* Ejendomsskat (grundskyld): 1,4 procent af BNP.

* Afgift på motorkøretøjer: 0,6 procent af BNP.

Kilder: Berlingske, beregninger fra Dansk Erhverv.