Politik

OVERBLIK: Om en uge rammer 33.000 kontanthjælpsloftet

33.000 bliver trukket i ydelser, når kontanthjælpsloftet 1. oktober træder i kraft. Få et overblik her.

1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Få et overblik over begge her:

Kontanthjælpsloftet:

Hvis de samlede ydelser, en kontanthjælpsmodtager får, overstiger loftet, bliver der skåret i boligstøtte og såkaldt særlig støtte. Der bliver ikke skåret i børnerelaterede ydelser eller selve kontanthjælpen.

Loftet afhænger af den lediges private situation. Således lyder loftet for enlige uden børn på 13.121 kroner om måneden, mens loftet for samlevende og gifte med et eller flere børn lyder på 14.416 kroner.

Kontanthjælpsloftet omfatter også folk, der modtager den lavere integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Her er det månedlige beløb, man kan modtage, lavere.

225-timers reglen

Kontanthjælpsmodtagere bliver skåret i kontanthjælpen, hvis de ikke har haft mindst 225 timers almindeligt lønnet arbejde i løbet af et år.

Reglen gælder for folk, der har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år.

Hvis kommunen vurderer, at man ikke er i stand til at arbejde 225 timer i løbet af et år, kan kommunen fritage en. Cirka halvdelen af alle kontanthjælpsmodtagere er ifølge et skøn fra Beskæftigelsesministeriet undtaget fra at leve op til reglen.

Hvis en ugift person på voksensatsen for kontanthjælp ikke lever op til rådighedsreglen, reduceres hjælpen med 1000 kroner på måned. Personer, der modtager hjælp på mindre end voksensatsen, får reduceret hjælpen med 500 kroner om måneden.

Hvis den ene person i et ægtepar ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen. Hvis begge ikke lever op til 225-timers reglen, bortfalder kun den ene kontanthjælp.

Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, er fritaget. Det samme er ugifte, der modtager integrationsydelse.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, borger.dk, Ritzau.