Politik

Folkeskolen handler ikke kun om karakterer

BLOG: Politiken konkluderer på forsiden i denne uge, at muslimske friskoler gør eleverne markant bedre end folkeskoler.

Af artiklen fremgår det således, at eleverne på de muslimske friskoler ved afgangsprøven i 9. klasse i gennemsnit klarer sig 1,4 karakterpoint bedre end eleverne i de almindelige folkeskoler.

Og det er jo godt, når der er nogen, der klarer sig godt. Niels Egelund, skoleforsker og professor ved DPU, Aarhus Universitet, vurderer, at det blandt andet skyldes, at der er mere respekt for lærerne og ro i timerne. Glimrende. Det kan vi bestemt også bruge mere af i folkeskolen.

Men han konkluderer også, at karakterforspringet skyldes, at de muslimske friskoler har et meget klart værdigrundlag, som skolen og forældrene bakker op om. Og her bliver jeg jo lidt mere bekymret. For det er jo ikke ligegyldigt, hvad det er for et værdigrundlag, vi taler om.

Skoletiden handler om demokrati

For folkeskolen handler ikke kun om karakterer. Skoletiden handler også om at forberede eleverne på at blive aktive samfundsborgere i et levende demokrati og om at gøre eleverne fortrolige med danske værdier som demokrati, lighed mellem kønnene, respekt for forskellige religioner, accept af seksuelle minoriteter og så videre.

Man kan frygte, at skoler baseret på et muslimsk værdigrundlag ikke lever op til disse målsætninger. Derfor er det vigtigt, at der er et ordentligt tilsyn med friskolerne.

Som et grelt eksempel har vi set, at en tyrkisk konflikt i forlængelse af det mislykkede kupforsøg i landet har spredt sig til friskoler i Danmark, hvor familier, hvor man ikke er tilhængere af præsident Erdogan, er blevet chikaneret, så over 500 elever har forladt de dansk-tyrkiske friskoler. Det er helt uacceptabelt, at konflikter fra Mellemøsten udspiller sig på danske friskoler.

Men det er selvfølgelig som udgangspunkt glimrende, hvis friskolerne giver deres elever en god uddannelse. Jeg håber, at de dygtige elever også får en ordentlig ballast med, så de bliver gode, demokratiske borgere med respekt for de værdier, som vi har bygget vores dejlige land på.