Politik

Mens smitten spredte sig: MRSA-anbefalinger udeladt i årrække

Flere partier retter kritik af Fødevarestyrelsen, der i flere år udelod førende eksperts råd i rapporter om MRSA-bekæmpelse.

Danmark oplever i disse år et stadigt stigende problem med den resistente MRSA-bakterie, og særligt typen svine-MRSA har haft voldsom vækst herhjemme.

I kampen mod svine-MRSA har Fødevarestyrelsen over en årrække rådført sig med en af verdens førende forskere på området, professor Frank Aarestrup fra Danmarks Tekniske Universitet. Men hver gang er ekspertens anbefalinger om måder at bekæmpe smitten blevet udeladt i de endelige notater, der er sendt videre til politikerne.

Myndighederne, som jo burde have stærkest fokus på at beskytte borgerne i Danmark, træder i denne sag helt over i den anden grøft.

Christian Poll, fødevareordfører, Alternativet

Det viser interne dokumenter fra Fødevarestyrelsen, der gennemgås i en ny DR-dokumentar. Det får nu flere partier på Christiansborg til at rette en skarp kritik af styrelsen.

- Det er problematisk, at embedsmændene sidder og sorterer i de anbefalingerne, der skal forelægges politikerne. De burde sende det samlede sæt anbefalinger videre, og så er det op til den ansvarlige minister og Folketinget at træffe afgørelse om, hvilke løsninger, man vil gå videre med, siger Enhedslistens fødevareordfører Maria Gjerding til TV 2.

Ekspert: Risikerer at famle i blinde

DR-dokumentaren ”Den dag penicillinen ikke virker” sætter fokus på udbredelsen af svine-MRSA i Danmark.

I takt med, at flere svinebesætninger fik konstateret smitte med den antibiotika-resistente bakterie, blev der nemlig også registreret en stor stigning i smitten til mennesker herhjemme.

MRSA er farligst for personer med i forvejen svækket immunforsvar, som for eksempel personer, der er indlagt på et hospital, samt ældre og spædbørn. Bakterien kan gå i blodbanen og give blodforgiftning og høj feber. Det kan potentielt være dødeligt.

Skiftende fødevareministre har siden 2010 derfor bedt Fødevarestyrelsen om en plan til at bekæmpe smitten, og det er her, at Frank Aarestrup kommer ind i billedet.

Han er internationalt anerkendt for sin viden på området og fungerer som central rådgiver for styrelsen. Hans anbefaling er klar:

For at bekæmpe smitten er det helt centralt, at man undersøger de få såkaldte avlsbesætninger i toppen af pyramiden, som sender deres grise og arvemateriale hele vejen gennem systemet og helt ned til de grise, vi spiser.

- Hvis man ikke undersøger i toppen, vil man stå og famle i blinde, uanset hvad man ellers gør fremadrettet, forklarer Frank Aarestrup i udsendelsen.

Se her veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, svare på kritikken:

Landbruget satte sig imod

Men de interne papirer fra Fødevarestyrelsen viser, at landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, aktivt modsætter sig undersøgelsen af avlstoppen og kræver den stoppet.

Årsagen er de ”handelsmæssige konsekvenser” det vil få, hvis der bliver fundet MRSA.

I 2010 vælger Fødevarestyrelsen så at tage avlsbesætningerne ud af undersøgelsen ”for at imødekomme Landbrug & Fødevarer”. Men i DR-dokumentaren fastholder styrelsen, at det skete, fordi man vurderede, at der var brug for mere viden.

- Vi har i årevis set eksempler, der tyder på, at der er alt for tætte bånd mellem myndighederne og Landbrug & Fødevarer, og dette forløb bekræfter desværre kun den opfattelse. Det er dybt kritisabelt, siger Maria Gjerding.

Også Alternativet er meget kritisk over for forløbet.

- Myndighederne, som jo burde have stærkest fokus på at beskytte borgerne i Danmark, træder i denne sag helt over i den anden grøft, hvor få landmænds økonomiske situation kommer til at bestemme, at der ikke skal kontrolleres, siger partiets fødevareordfører Christian Poll til TV 2.

Anbefalinger udeladt gang på gang

Frank Aarestrup gentager flere gange sine anbefalinger over for Fødevarestyrelsen. Også i 2012 da en ny fødevareminister kræver svar på, hvad man kan gøre for at bremse svine-MRSA.

Det er for sent nu, og det kan godt ærgre mig.

Frank Aarestrup, professor, DTU

Den danske ekspert fremhæver, at der nu er tilstrækkelig viden om, at man bør fokusere på avlsbesætningerne – alligevel bliver Frank Aarestrups råd igen udeladt i den rapport, der sendes til Folketinget.

- Det er stærkt bekymrende, at embedsfolk i Fødevarestyrelsen stopper den indlysende kontrol af avlstoppen, som førende forskere peger på som en nødvendig kontrol i forhold til spredning af MRSA, siger Christian Poll.

I efteråret 2012 foreslår Fødevarestyrelsen selv i et udkast til notat til ministeret, at man kunne vælge at undersøge avlstoppen. Men forslaget kommet ikke med i det endelige notat, der lander på ministerens bord.

I 2013 beder fødevareministeren igen om forslag til smittebekæmpelse, og igen foreslår Frank Aarestrup at undersøge avlstoppen. Han advarer om, at smitten nu risikerer at komme ud af kontrol.

Nu er det for sent

I august 2014 sker der så pludselig noget, da daværende fødevareminister Dan Jørgensen på et samråd bekendtgør, at han har besluttet at alle besætninger i avlstoppen skal undersøges for MRSA.

Igen forsøger Landbrug & Fødevarer at stoppe undersøgelsen med en begrundelse om, at det ”kan få meget store økonomiske konsekvenser for dansk svineproduktion”.

Men denne gang gennemføres undersøgelsen. Da avlstoppen senest blev undersøgt i 2008 fandt man 0 procent med MRSA – seks år senere er det tal steget til 63 procent, og siden er det steget yderligere til mellem 80 og 100 procent.

Frank Aarestrup understreger over for TV 2, at det i dag er svært at sige, hvilken betydning det ville have haft, hvis man havde kontrolleret avlstoppen tidligere. Men han tror, at man kunne have forhindret en så voldsom udbredelse af MRSA, som vi ser i dag.

- Havde man tjekket avlstoppen tilbage dengang, hvor langt færre var smittet, kunne man måske have adskilt de smittede fra de raske, for at stoppe spredningen. Det er for sent nu, og det kan godt ærgre mig, siger Frank Aarestrup.

Hvad så nu?

I Norge har man fuld fokus på den såkaldte avlspyramide, og landet har et omfattende overvågningsprogram, hvor besætninger i hele landet testes for MRSA, og hvor hele besætninger aflives, hvis der konstateres MRSA.

Tiltagene har været effektive, men i Danmark opdrætter vi både langt flere slagtesvin og har langt større besætninger end vores norske naboer, og Frank Aarestrup mener også, at tiden er løbet fra den model.

- Vi kan jo ikke slå så mange svinebestande ned, det ville have for store økonomiske konsekvenser. Så nu består kampen i at forhindre yderligere smitte. Men det bliver svært at slippe af med MRSA i de bestande, der allerede er smittet, siger Frank Aarestrup.

På Christiansborg er der dog stadig et ønske om at sætte ind mod MRSA-spredningen.

- Det er på tide, at vi i Folketinget får eksperternes anbefalinger uden de er redigeret af embedsfolk, og så må det være vores opgave at få sat gang i en handlingsplan, der effektiv får taget hånd om den dybt alvorlige smitte med antibiotikaresistente bakterier, siger Maria Gjerding.