Politik

S stiller tre krav til 2025-planen - og afviser store reformer

Der er 40 milliarder kroner i kassen frem mod 2025, og derfor er der ikke brug for de reformer, regeringen lægger op til, mener Socialdemokraterne.

Der bliver ingen nye reformer som led i 2025-forhandlingerne, hvis det står til Folketingets største parti, Socialdemokraterne.

Det fastslog partiets finansordfører Benny Engelbrecht under førstebehandlingen af finansloven for 2017, som begyndte tirsdag formiddag. Her fremlagde han som ventet intet samlet finanslovsudspil, men løftede til gengæld sløret for hvad partiet går efter ved 2025-forhandingerne med regeringen. 

- Vores tilgang til forhandlingerne er mere simpel end regeringens. Vi mener ikke, at dansk økonomi har brug for en dyr personskattereform. Hvis vi fravælger dyre personskattelettelser – særligt lettelser af topskatten – forsvinder behovet for regeringens forslag om at skære ned i SU’en og hæve pensionsalderen for danskere i 50’erne, der allerede er nedslidt, sagde han.

Dygtigere, rigere og mere retfærdig

Socialdemokraterne henviser til tal fra Finansministeriet, som viser, at der er et økonomisk råderum i dansk økonomi på knap 40 milliarder kroner i årene frem mod 2025 – og det vil partiet bruge på at indfri tre målsætninger, så Danmark i 2025 er dygtigere, rigere og mere retfærdig.

Der er brug for at forbedre produktiviteten, mener partiet, der tidligere har fremlagt et bud på, hvordan ufaglærte kan blive faglærte. Virksomhederne skal hjælpes på vej med en vækstreform, som giver dem bedre forudsætninger for at klare sig i den globale konkurrence. Det skal give et dygtigere og rigere Danmark.

Vi har ikke tænkt os at lave en aftale, der sikrer, at et vist sæt stålsatte øjne kan blinke igen.

Benny Engelbrecht (S), finansordfører

Og endelig skal landet være mere retfærdigt i 2025. Det skal blandt andet ske ved at bruge flere penge på velfærden.

- God ældrepleje, sundhedsbehandling i verdensklasse og gode uddannelser. Det er en af forudsætningerne for, at vi kan opretholde vores velstand. Og det er forudsætningen for, at vi har frihed til at skabe os det liv, vi ønsker at leve. For uden et stærkt fundament, falder huset sammen, sagde Benny Engelbrecht.

Koen trænger til at blive slagtet

Han var dog ikke konkret på hvor meget, den offentlige sektor skal vokse frem mod 2025, men den socialdemokratiske vurdering er, at en årlig vækst på 0,5 procent er i underkanten, når der bliver flere ældre, som vil trække ekstra på de offentlige velfærdsydelser. Regeringen arbejder netop efter en vækst på 0,5 procent. 

Pengene er der, insisterende ordføreren, der endnu engang slog fast, at topskattelettelser bliver uden socialdemokratiske stemmer.

- Vi har ikke tænkt os at lave en aftale, der sikrer, at et vist sæt stålsatte øjne kan blinke igen. Jeg slagter meget gerne Liberal Alliances hellige ko i dette efterår, for et farvel til den hellige topskatte-ko er et klogt skridt i retningen af at sikre fremtidens velfærdssamfund, sagde Benny Engelbrecht.