Politik

Socialdemokraterne insisterer: Der er råd til mere velfærd

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen vil af med topskattelettelserne.

Begejstringen over regeringens 2025-plan er til at overse hos formanden for Folketingets største parti, Socialdemokraternes Mette Frederiksen.

- De topskattelettelser, som regeringen lægger op til, er ikke et svar på de udfordringer, Danmark står over for. Og udfordringerne er der. Væksten er for lav, vi har behov for flere private arbejdspladser, vi har behov for at fremtidssikre vores velfærdssamfund på et tidspunkt hvor behovene stiger, siger Mette Frederiksen.

- Og så har vi altså nogen på vores arbejdsmarked, som lige nu taber i den globale konkurrence og har behov for at få lov til at dygtiggøre sig. Regeringens svar er ikke det rigtige svar på de udfordringer, Danmark står over for, fortsætter hun.

- Det forkerte svar

Regeringens oplæg til forhandlingerne om 2025-plan betyder ifølge S-formanden, at der er ”store forhandlingsudfordringer foran os”. Men partiet møder konstruktivt op til møderne med regeringen alligevel.

- Vi vil selvfølgelig gerne lave en aftale med regeringen, gerne henover midten, så vi kan løse nogle af de udfordringer, Danmark står over for, men der er et langt forhandlingsløb for os.

De ”meget store topskattelettelser” gør bestemt ikke udfordringen mindre.

- Det er det forkerte svar, siger Mette Frederiksen om regeringens forslag.

- Det er ikke fair

I har sagt, at I ønsker mere velfærd. Der er en halv procents vækst. Så må du vel være glad?

- Det at sikre en ordentlig ældreomsorg og ældrepleje er en hovedprioritet for os socialdemokrater. Vi er også optaget af børnene. Og selv om regeringen lægger op til en vækst i den offentlige økonomi, så skal man huske, at hver gang man bruger penge på topskattelettelser, går de penge fra noget andet, eksempelvis sundhedsvæsenet, siger Mette Frederiksen.

Hvorfor kommer der ikke en plan fra Socialdemokraterne?

- Det, jeg siger, er at det ikke er fair, at den ufaglærte skal arbejde længere for at bidrage til topskattelettelser. Jeg synes heller ikke, det er retfærdigt, at dem, der kommer fra hjem, hvor der måske ikke er særligt stærke uddannelsestraditioner, nu pludselig skal til at tage et lån for overhovedet at få en universitetsuddannelse.

Ingen plan, men råderummet er der

Det er ikke et svar på spørgsmålet. Hvornår kan vi få at se, hvordan S ønsker at få balance i dansk økonomi frem mod 2025?

- Men det er et svar. For sagen er den, at der er et økonomisk råderum. Det, forhandlingerne her i efteråret skal handle om, er hvordan vi bruger de penge bedst. Hvis man vælger at bruge mange penge på skattelettelser - og det må man sige, regeringen gør - så bliver man nødt til at skære ned nogle andre steder. Træffer man det valg fra start, at sige, at vi ikke har råd til skattelettelser, så er der penge, siger S-formanden.

Skal det virkelig forstås sådan, at landets store oppositionsparti ikke vil komme med en detaljeret plan for hvordan I ønsker at finansiere?

- Det betyder, at vi går ind i forhandlingerne med regeringen på lige fod med de fleste andre partier.

Tre prioriteteter 

Men I kommer ikke med nogen plan?

- Jeg håber på en bred politisk aftale. Nu har regeringen lagt deres prioriteringer frem.

Hvornår vil I så lægge jeres plan frem?

- Vi har sagt fra start, at det, der er vigtigt for os er tre ting: Det er en fremtidssikring af vores velfærdssamfund, at vi skaber flere private arbejdspladser og at vi satser på uddannelse, sådan at ikke mindst dem, der har de korteste uddannelser får nogle flere muligheder. Det er det, der er vores prioriteter.

Hvor skal pengene komme fra?

- Der er et økonomisk råderum. Det, vi skal overveje på Christiansborg, er hvordan vi bruger det råderum bedst. Regeringen vælger at bruge en meget stor del på skattelettelser, siger Mette Frederiksen.