Politik

Regeringen vil sænke boligejernes rentefradrag

Som led i 2025-plan vil regeringen gradvist nedsætte rentefradraget med fem procentpoint.

Hvis det står til Venstre-regeringen, må boligejere over de kommende år se skattefradraget for renterne på deres boliglån svinde ind.

Regeringen vil som led i sit bud på en økonomisk helhedsplan for dansk økonomi frem mod 2025 nedsætte rentefradraget gradvist med i alt fem procentpoint i 2021-2025.

- Tidspunktet er rigtigt nu. Renterne er historisk lave, og danskernes renteudgifter er derfor også historisk lave, skriver regeringen i den såkaldte "Helhedsplan - For et stærkere Danmark". 

- Markedet forventer, at renterne fortsat vil være lave en periode fremover. En ændring af rentefradraget, mens renterne er lave, vil afbøde virkningen af lavere rentefradrag mest muligt, lyder det.

Skatten vil stige

Nedsættelsen af fradraget skal mindske skattefordelene ved investeringer i boliger frem for andre aktiver, hedder det videre.

Ifølge regeringens forslag skal rentefradraget nedsættes med et procentpoint om året frem mod 2025. 

I 2025, når det lavere rentefradrag er fuldt indfaset, vil skattebetalingen stige med 1250 kroner for en person med renteudgifter for 50.000 kroner.

For en person eller familie med renteudgifter på 100.000 kroner vil skattebetalingen stige med 1000 kroner i 2021 og med 5000 kroner i 2025.

Især yngre rammes

Når det lavere rentefradrag er fuldt indfaset, vil fradragsværdien udgøre cirka 20 procent for beløb under 50.000 kroner og cirka 28 procent (eksklusiv kirkeskat) over beløbsgrænsen.

Det vil især ramme de yngre generationer, når der kan trækkes færre penge fra for renteudgifter, fordi unge typisk har større gæld.

- De vil derfor i gennemsnit opleve, at en større del af gevinsten ved lavere skat på arbejde og lavere eludgifter modvirkes af det lavere rentefradrag. Derfor er det centralt for regeringen, at nedsættelsen sker så nænsomt som muligt, og at ændringen varsles i god tid, skriver regeringen.