Politik

Langballe oversætter Løkke: Det sagde han i virkeligheden

Vi har kigget nærmere på Løkkes Facebook-tale. Få en oversættelse her.

Her er Lars Løkke Rasmussens Facebook-tale fra mandag den 29. august. Talen er skrevet ud af TV 2 og kommenteret af TV 2s politiske redaktør, Anders Langballe.

LARS LØKKE RASMUSSEN:

Godaften. I morgen fremlægger jeg regeringens bud på en helhedsplan for det stærkere Danmark. En helhedsplan som udvikler Danmark i det kommende årti.

 1. Anders Langballe

  Løkke bruger altså Facebook-talen her til at vise os alt det gode ved 2025-planen. Og så tager han bøvlet tirsdag. Der kommer altså en god finansiering i morgen...

En helhedsplan som gør vores land stærkere, rigere og tryggere. Så Danmark også i fremtiden er et af verdens aller dejligste lande, og så vi kan give det videre til vores børn i en bedre stand, end vi selv overtog det.

 1. Anders Langballe

  Regeringen har skruet udspillet sammen, så det også kan bruges som valgudspil. Danmark har det godt, og Danmark skal blive endnu bedre. Du kommer til at høre de her sætninger igen og igen. Uanset om valget kommer i efteråret eller først i 2019.

Et frit, et rigt og et harmonisk samfund med lige adgang til gode uddannelser, sundhed, værdig ældreomsorg.

 1. Anders Langballe

  Sundhed er et sikkert valgtema nu og i al’ fremtid, så længe statsministeren hedder Løkke.

Hvor den enkelte har frihed til at virke for sig selv og sine, men hvor ingen overlades til sig selv. Hvor vi står vagt om hinanden og vores danske værdier, men hvor vi stadig er åbne for verden omkring os. Danmark skal forblive Danmark.

Ikke kun i dag, ikke kun i morgen eller næste år, men også når vi kigger årtier og generationer frem.

Danmark er en stærk nation, men verden omkring os, den er ustabil og den er utryg. Vi er mange, der sidder tilbage med en knugende fornemmelse i maven, når vi ser på vores børn og børnebørn og tænker, hvordan skal det mon gå, når de bliver voksne? Store flygtningestrømme har presset os og Europa. Afskylige terrorhandlinger har ramt i flæng.

Krige og konflikter rykker tættere på. Den globale økonomi, den er utrolig og der er voksende spændinger mellem øst og vest. Vi skal passe på Danmark. Vi skal ruste os til fremtiden.

 1. Anders Langballe

  Og det er så Løkkes pointe, at det er der kun én, der kan tage ansvaret for. I kan selv gætte navnet.

Vi har et stærkt udgangspunkt. Sunde, offentlige finanser, stigende beskæftigelse, faldende arbejdsløshed, men vi har også nogle væsentlige udfordringer. Alt for mange står udenfor arbejdsfællesskabet. Velfærden er under pres.

 1. Anders Langballe

  Før sommerferien forsøgte regeringen at skabe en krisestemning, der gjorde en stor plan nødvendig. Nu har piben fået en anden lyd. Så skidt gik det alligevel ikke…

Væksten er lav. Den er for lav. Der investeres for lidt i danske arbejdspladser.  Der er stadig store uløste integrationsproblemer i Danmark. Heldigvis har problemerne endnu et omfang, hvor vi kan håndtere dem, hvis vi handler og hvis vi handler i tide. Vi må ikke lade slå til, for gør vi det, så svigter vi vores ansvar. Så svigter vi fremtidige generationer. Vi er i den privilegere situation, at vi har mulighed for at gøre noget - at handle, at yde vores. Vi skal huske, at der er kun os, der er kun os selv at passe på Danmark.

 1. Anders Langballe

  Så er scenen ligesom sat.

Den helhedsplan som jeg præsenterer i morgen, den vil gøre Danmark stærkere. Meget stærkere. Vi kan blive 65 milliarder kroner rigere.

Det betyder flere penge til familierne, flere penge til den fælles velfærd. Vi kan sikre at en kvart millioner flere får et job og færre er på offentlige overførsler.

 1. Anders Langballe

  Her er der faktisk tale om en stor plan. Og hvis Løkke skal nå de mål, skal nogen betale. Hvor meget længere skal danskerne vente på pensionen? Hvor meget skal SU’en forringes?   

Vi kan sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde og at lønmodtagere får flere penge, som de selv kan råde over.

Vi kan skaffe ekstra milliarder til at investere i sundhed, i børn og ældre og i vores nationale sikkerhed. Vi kan øge vores investeringer i fremtiden – i offentlig infrastruktur, i private erhvervsinvesteringer.

 1. Anders Langballe

  Men hvor skal pengene komme fra?

Endelig kan vi få antallet af asylansøgere endnu længere ned. Da mit parti sidst var i regeringen kom der omkring 5000 asylansøgere til Danmark om året.  Det steg voldsomt i 13, 14 og i 15 – år for år. Alene sidste år kom der over 21.000 hertil.

Det var alt, alt, alt for mange. Derfor greb vi ind. Vi strammede opholdsvilkårene, vi lavede integrationsydelser, vi pressede på i EU, vi satte ind ved grænsen. Nu er politikken heldigvis begyndt at virke.

 1. Anders Langballe

  Forstå nu, at det var de andre der er skyld i problemerne. Altså den tidligere regering. Løkke er dermed garant for at få dem løst, er budskabet her.  

Derfor kan vi nu nedjustere asylskønnet fra 25.000 til højest 10.000 i år. Det betyder at udgifterne falder meget, med cirka 3 milliarder kroner. Det er godt. Det er penge vi kan bruge på noget andet, men det er fortsat for mange.  Tallet skal længere ned. Derfor skal vi stramme yderligere.

 1. Anders Langballe

  Det er her jeg har noget til dig, Thulesen Dahl.

Vi skal skærme os, så vi aldrig igen oplever kaos ved folkevandringer på motorvejen.  Når vi i morgen fremlægger helhedsplanen, ja, så er der sikkert andre, der vil være klar med enkelte løsninger. Lad mig sige det, som det er. Enkelte løsninger findes ikke. Der findes ikke det fingerknips, som kan skabe ro i verden omkring os. Der er ikke noget fingerknips som kan trylle vores hjemlige udfordringer væk.

 1. Anders Langballe

  Det er endnu en linje, vi kommer til at høre i fremtiden. Løkke er klar til tikamp. De andre spiller kun på enkelte sportsgrene, siger man i Venstre

Selvfølgelig kan man vælge at lukke øjnene, men det holder kun problemerne ude af syne, indtil man åbner dem igen. Jeg har tidligere gennemført store reformer, store reformer med kort varsel. Det var nødvendigt, men det var en barsk omgang.

 1. Anders Langballe

  Igen. Løkke er manden, der klarer ærterne.

Den situation vil jeg ikke bringe danskerne i igen. Lad os derfor se problemerne i øjnene. Gøre noget ved dem, inden de vokser os over hovedet. Regeringens helhedsplan afspejler, at vi justerer mange ting på én gang. Lidt populært sagt så strammer vi alle bardunerne på en gang, så teltet, det står skarpere og kan modstå regn og storm.

Når vi handler i tide, så kan vi med skånsomme forandringer få store forbedringer. Vi skal udvise rettidig omhug i dag, så vi undgår hårde reformer i morgen.

Nogen vil sige at løsningen på alle problemer er lavere skat. Det er forkert.

 1. Anders Langballe

  Anders Samuelsen - den var til dig.

Andre vil omvendt sige, at skattelettelser er roden til alt ondt. Det er mindst lige så forkert.

 1. Anders Langballe

  Den er så til Thulesen Dahl og Mette Frederiksen.

Skattelettelser, det er langt fra hele løsningen, men det er en del af løsningen. Vores virksomheder skal kunne tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere, hvis vi skal holde arbejdspladserne i Danmark. Det skal kunne betale sig at arbejde, fordi det flytter mennesker fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Det er ikke kun et spørgsmål om penge og økonomi, nej. Det vil være en kæmpe social politisk landvending, som kommer tusindvis af voksne og måske ikke mindst deres børn til glæde og gavn.

 1. Anders Langballe

  Så langt er de fleste politiske partier enige. Det er på detaljerne, at det gør ondt.

Derfor vil vi foreslå at sænke skatten. Meget i bunden, en del i toppen og aller mest for den langtidsledige, der kommer i job. For de danskere, der har de laveste arbejdsindkomster, kassemedarbejdere, rengøringsassistent, den ufaglærte - der vil vi sænke skatten så meget, at de slipper omkring 7 % billigere i skat.

 1. Anders Langballe

  Løkke vil meget heller tale om at lette skatten i bunden. Topskattelettelser trækker ikke mange vælgere over midten i dansk politik.

Det er effekten af et nyt jobfradrag – målrettet mennesker med små arbejdsindkomster. Det vil give frihed og det vil give mere luft i hverdagen hos helt almindelige hårdarbejdende danskere og deres familier. Vi foreslår også en topskatslettelse på 5 %.

 1. Anders Langballe

  Nu kommer betalingen til Anders Samuelsen.

Ikke til direktøren med en årsløn på mange millioner, men til den brede gruppe af topskatydere, nøglemedarbejdere, specialister der tjener op til 1 million kroner om året.

 1. Anders Langballe

  Så altså ikke en topskattelettelse på 5 %, men i virkeligheden indførslen af en slags mellemskat. Det er ikke det Liberal Alliance har krævet.

Det vil være med til at sikre højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det vil gøre Danmark rigere, men den aller største gevinst ved jobreformen, den opnår den langtidsledige, der går fra ledighed til fuldtidsarbejde.

 1. Anders Langballe

  Som sagt. Løkke vil helst tale om at lette skatten i bunden. Men topskatten er vigtig for det traditionelle bagland – og nødvendig, hvis Samuelsen ikke skal vælte regeringen.

Vi indfører nemlig en særlig jobpræmie som sammen med det nye jobfradrag giver en gevinst, som i kroner og øre langt overstiger, hvad nogen andre opnår. Jeg tror, det er første gang i Danmarks historie, at en skattereform har så klar en målretning mod lavtlønnede.

 1. Anders Langballe

  Altså jeg vil gere lette i toppen. Men bunden er vigtigst.

Fordi vi sænker skatten kan vi få bedre velfærd – flere danskere i arbejde, flere investeringer i dansk erhvervsliv, det skaber mere vækst. Vækst, det er en forudsætning for velstand og velstand, det er en forudsætning for velfærd.

Vores helhedsplan giver mulighed for at løfte velfærden med 22 milliarder kroner ekstra. 22 milliarder kroner ekstra, det svarer til halvdelen af hvad vi bruger til folkeskolen eller mere end det dobbelte af hvad vi i dag bruger på politiet.

Det er langt mere end jeg gik til valg på. I har tidligere hørt mig sige, at verdens største velfærdssektor ikke skal være større…

 1. Anders Langballe

  Det kan man roligt sige. I valgkampen lød mantraet, at ”verdens største offentlige sektor” ikke skulle vokse mere. Det blev gentaget til hudløshed.

… men fordi vi nu skaber et råderum ved at træffe ansvarlige beslutninger kan vi fremover få råd til en lille offentlig vækst hvert år.

De ekstra mia, dem skal vi bruge, hvor de for alvor gør en forskel. For det første, ekstra milliarder til bedre sundhed, bedre ældrepleje, bedre kernevelfærd.

 1. Anders Langballe

  Ja, som sagt. Det her skal kunne bruges som valgoplæg.

For det andet til en stærkere indsats til vores nationale sikkerhed, så vi kan styrke forsvaret, politiet, indsatsen mod terror - de bedre vilkår for dem som passer på Danmark.

 1. Anders Langballe

  Igen. Det her skal kunne holde som et konkret valgoplæg.

Og for det tredje til at investere i. viden og kompetencer, til bedre uddannelser for vores unge, til investeringer i fremtiden, efteruddannelse, i at blive klogere og mere idérige.

Jeg glæder mig til at fremlægge vores plan i alle dens detaljer og i sin helhed i morgen.

 1. Anders Langballe

  Og vi glæder os til at stille spørgsmålene.

Jeg glæder mig til at debattere med politiske med- og modspillere, men mest af alt glæder jeg mig til at komme rundt i Danmark og tale med jer om hvordan vi sammen gør Danmark stærkere.

Man kan være imod enkelte elementer i vores plan, men hver gang man piller en ting ud, så får vi færre muligheder for at gøre det, vi gerne vil i fremtiden.

 1. Anders Langballe

  Besked til alle partier – så fortæl, hvor I vil finde pengene!

Flere i arbejde, færre parkerede på samfundets sidespor, skatten ned, velfærden op. Kort sagt, et stærkere Danmark. For mig handler det her ikke om næste folketingsvalg.

Det handler om næste generation.

 1. Anders Langballe

  Det ene udelukker vel ikke det andet :)

Derfor vil jeg gerne appellere til, at vi nu finder sammen om at udvikle Danmark, så kommende generationer vil sige, de lagde til, de trak ikke fra. De turde træffe de beslutninger, som gjorde Danmark stærkere.

Tak for ordet og rigtig god aften.