Politik

Regeringen vil bekæmpe farlige pizzabakker

Danmark vil bidrage med seks millioner kroner til EU's regulering af hormonforstyrrende stoffer i emballage.

Pizzabakker, popcornposer og bagepapir kan være eksempler på fødevareemballage, som kan indeholde kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende stoffer.

Derfor foreslår regeringen at tilføre 5,85 millioner kroner oven i den allerede eksisterende indsats på området, så EU kan få skabt større klarhed over de farlige kemikalier og stoffer.

Hos Miljøstyrelsen, der regulerer og rådgiver om kemikalier i Danmark, efterlyser funktionsleder Magnus Løfstedt, også mere viden på området.

- En af vores store udfordringer er, at vi har mange stoffer under mistanke, men ikke faktisk evidens for, at de kan være hormonforstyrrende. Vi skal have udpeget de stoffer, så vi kan få gjort noget ved dem, siger han.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil med sin såkaldte kemipakke styrke arbejdet med at regulere stofferne gennem EU.

- Vi skal sikre mere viden om de uønskede stoffer, vi omgiver os med i hverdagen, så vi får styr på, om nogle af de stoffer skal begrænses eller udfases, siger han i en pressemeddelelse.

Socialdemokraterne er ikke imponeret

Det er en del af EU's strategi at opnå et ikkegiftigt miljø i 2050.

Det er vigtigt, at kampen mod kemikalierne kæmpes i fællesskab, påpeger Miljøstyrelsens Magnus Løfstedt.

- Varer og produkter, vi omgiver os med i dag, er grænseoverskridende. Man får meget mere ud af en samlet EU-regulering, så vi kan kontrollere de varer, der kommer ind over EU's grænser fra for eksempel Kina, siger han.

Hos Socialdemokraterne mener miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, at det er vigtigt at holde fokus på området. Beløbet er dog ikke noget, der imponerer.

- Til sammenligning prioriterede den tidligere regering 185 millioner kroner til indsatsen mod kemikalier, så regeringens nye plan til godt 5 millioner kroner er temmelig beskeden, skriver han i en kommentar.

Hormonforstyrrende og kræftfremkaldende kemikalier i produkter og emballage kan være farlige, hvis man bliver eksponeret for stofferne over en længere periode.

Kemipakken skal samle politisk flertal i forbindelse med de forestående finanslovsforhandlinger for at blive vedtaget.