Regeringen klar med ny kræftplan: Vi vil skabe en røgfri generation

Regeringen vil skabe en røgfri generation - og en behandling, der er lige så god som i Sverige og Norge.

Danske kræftpatienter skal ikke dø af sygdomme, som man i Sverige og Norge kan helbredes for og leve i flere år med.

Derfor skal der købes flere strålekanoner og scannere, og danske kræftramte skal have deres egen behandlingsansvarlige læge i stedet for at ende som kastebolde i systemet.

Det er nogle af de centrale omdrejningspunkter i den kræftplan, den fjerde af slagsen siden år 2000, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) netop har fremlagt på Rigshospitalet.

- Kræft er en folkesygdom, og det stigende antal kræftramte er et pres for vores sundhedsvæsen, sagde sundhedsministeren.

- Derfor skal vi sikre sundhedsvæsenet, så vi sikrer en kræftbehandling i verdensklasse. Ellers risikerer vi at havne i samme situation som for 15 år siden, hvor man ikke havde den fornødne kapacitet til at behandle dem, sagde hun.

Danmark halter bagefter i Norden

Kræft rammer hvert år 39.000 danskere, og hvert år dør mere end 15.000 danskere af sygdommen.

I Danmark overlever 6 ud af 10 deres kræftsygdom, men selv om det er en forbedring, halter vi stadig bagefter vores nordiske nabolande Sverige og Norge.

For eksempel er 66 procent af de norske mænd i live fem år efter deres diagnose. I danmark er det kun 54 procent. Den samme forskel ses hos kvinderne, viser tal fra Sundhedsministeriet.

- Dødeligheden er højere i Danmark (end i Norge og Sverige, red.). Det er en forskel, som danske patienter ikke kan være tjent med. Vi skal selvfølgelig matche de nordiske lande, sagde sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Derfor er ambitionen, at Danmark i 2025 er på niveau med de øvrige nordiske lande.

- Denne plan skal fremtidssikre og forbedre behandlingen i Danmark, sagde Sophie Løhde (V).

Her kan du se en grafik over hovedpunkterne i kræftplanen:

Røgfri generation om 15 år

En del af fremtidssikringen i regeringens kræftplan er en ambition om at standse børn og unge i at begynde med at ryge i det hele taget.

- For rygning er den største risikofaktor overhovedet. Derfor skal vi i 2030 have den første røgfri generation. Det betyder, at de børn, der fødes i dag, aldrig skal begynde at ryge, sagde sundhedsministeren.

Derfor kan elever på erhvevsskoler se frem til at skodde smøgerne, mens de er i skole fremover. De skal nemlig på lige fod med gymnaiser have rygeforbud på skolens område.

Derudover skal der være flere antiryge-kampagner.

Det sker, da 37 procent af eleverne på Danmarks erhvervsskoler ryger. Det samme er kun hverdagen for 12 procent af gymnasieeleverne.

Stram økonomiplan for regionerne

Kræftplanen kommer til at koste 2,2 milliarder kroner frem mod 2020. 

700 millioner kroner af dem blev afsat af den tidligere regering, hvilket Venstre viderefører. De sidste 1,5 milliarder kroner er ifølge regeringen penge, som bliver prioriteret fra det råderum, der er på finansloven.

De penge skal for eksempel bruges på scannere og strålekanoner, og en behandlingsansvarlig læge.

- Vi hører for ofte, at patienter oplever, at de er kastebolde mellem afdelinger og sygehuse. Det skaber utryghed for patienter og pårørende. Derfor skal alle have en behandlingsansvarlige læge, sagde sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Med til historien hører dog, at regeringen og regionerne i sommer vedtog en stram økonomiaftale for næste år.

Den betyder, at regionerne samtidig skal spare på sundhedsområdet. Værst ser det ud for Region Hovedstaden, der skal spare 360 millioner kroner på hospitalerne i regionen.