Vi vil også afskaffe boligskatterne for lejerne

BLOG: Når jeg præsenterer den konservative vision for, hvordan vi kan afskaffe alle de løbende boligskatter for danskerne – og det gør jeg heldigvis o

BLOG: Når jeg præsenterer den konservative vision for, hvordan vi kan afskaffe alle de løbende boligskatter for danskerne – og det gør jeg heldigvis ofte for tiden, for interessen er voldsomt stigende – render jeg tit ind i spørgsmålet ”Jamen, hvad så med lejerne? Hvad vil I så gøre for dem?”. Men svaret er meget enkelt: Deres boligskatter vil vi selvfølgelig også afskaffe.

Det er desværre en meget sejlivet myte, at man som lejer ikke betaler boligskatter. For selv om man som lejer ikke direkte modtager den halvårlige grundskyldsopkrævning fra kommunen, så betaler man den stadig. Opkrævningen sendes ganske vist rent fysisk til udlejeren – men regningen sendes videre til lejeren, for det bliver lagt ind som en del af huslejen.

Så hvis grundskylden afskaffes, hvilket vi som bekendt arbejder benhårdt for, vil lejernes boligregninger naturligvis falde tilsvarende. Lejen følger nemlig udlejers udgifter til lejemålet, så når grundskylden falder væk, falder huslejen selvfølgelig også. Det vil særligt for ejere i og omkring de større byer betyde en ganske pæn nedgang i huslejen.

Enklere og mere retfærdigt system

Det er ingen hemmelighed, at besparelsen for de danskere, der bor i egen ejerbolig, vil være den største, hvis vores forslag gennemføres. Ejerne betaler – ud over grundskylden til kommunen – nemlig også ejendomsværdiskat til staten over skattebilletten.

Men i vores vision er boligbeskatningen lagt fra de tilbagevendende opkrævninger over på en avance, hvis man vel at mærke har sådan en, når man engang forlader boligmarkedet. Ikke før. Den skatteregning vil lejerne i øvrigt slippe for, da de jo i sagens natur ikke tjener noget på at opsige deres lejemål.

Vores vision for et enklere og mere retfærdigt boligskattesystem vil altså betyde løbende besparelser – og dermed luft i budgetterne – for alle danske familier. Så fik vi ryddet den misforståelse af vejen, og så fortsætter vi arbejdet for et mere enkelt og retfærdigt system.