Lad os indføre morgenmad- og frugtordninger på alle landets folkeskoler

Men lad mig starte et andet sted. Jeg var ansat på en folkeskole i to år, og selvom jeg er af den opfattelse, at de danske folkeskoler er de institutioner, der er bedst til at bryde den negative sociale arv, så er det desværre også et sted, hvor den store ulighed i vores samfund kommer til udtryk. Både igennem den manglende hjælp til lektier hjemmefra. Ligeså vel igennem det manglende forældresamarbejde. Men endnu mere igennem elevernes madpakker eller mangel på samme.

Elever med ondt i maven

”Jacob, jeg har ondt i maven,” hørte jeg tit fra elever fra bestemte hjem. Men fra andre elever hørte jeg ikke noget. De satte sig bare og kiggede tomt ud i lokalet og holdt sig på maven. Jeg spurgte dem ofte, om de havde spist noget de ikke kunne tåle, og om de havde prøvet at gå på toilettet, men det gik hurtigt op for mig, at smerterne ikke skyldtes indtagelse af mad – men det modsatte. Eleverne var simpelthen blevet sendt i skole uden at have fået morgenmad – og meget ofte uden madpakke.

Det påvirkede eleverne. Ikke alene fik de ondt i maven, men de havde også svært ved at koncentrere sig og deltage aktivt i timen. Hvor deres klassekammerater var fuld af energi (nogle gange for meget), så sad de sultne elever hensunket i stolene. Deres faglige udbytte og deres mulighed for at trives og lege var markant mindre end de mætte børns. Den sociale ulighed kom til udtryk igennem madpakker eller mangel på samme. Men hvad skulle jeg gøre ved det?

Havregrynspuljen blev skabt

Til eleverne begyndte jeg at sige: ”Gå ned og tag en skål havregryn i køkkenet.” Til lærerne anbefalede jeg at skrive hjem, men meget ofte havde kontaktbøgerne og intranettet ingen effekt. Nogle familier forstår simpelthen ikke forældrerollen, og selvom det selvfølgelig principielt er forældrenes opgave at sikre at deres børn får mad, skal vi så lade de svigtede børn i stikken for princippet skyld? Nej. Så jeg tænkte, at vi måtte gøre noget. I Byrådet i Køge foreslog jeg på vegne af SF, at man skulle indføre en Havregrynspulje for alle skolerne i kommunen. Havregrynspuljen betyder i praksis, at skolerne får mulighed for at servere en skål havregryn, havregrød eller lidt morgenmad for eleverne inden skoletid. Derudover kan skolerne servere lidt frugt eller servere Havregryn i det lille frikvarter. Havregrynspuljen blev hurtigt populær, og de skoler der valgte at bruge puljen oplevede hurtigt, at deres elever fik et styrket fagligt udbytte og at eleverne trivedes bedre. Derudover skabte det socialt sammenhold for eleverne, at spise morgenmad med deres klassekammerater.

Morgenmadsordninger på alle landets skoler

Nu foreslår SF det samme på landsplan. For SF er det nemlig en naturlov, at mætte børn lærer bedst. Vi vil ikke tvinge skolerne til at lave morgenmadsordninger på én bestemt måde, men vi vil tvinge skolerne til at arbejde med sund kost allerede fra morgenstunden. Vi vil ikke tvinge eleverne til at benytte sig af morgenmadsordningen. Men vi vil give dem muligheden.

Lad os indføre en Havregrynspulje for alle skoler i hele landet. Det vil gavne alle Danmarks børn. Det vil styrke deres faglige udbytte og øge trivslen. Og det er helt naturligt, at man sikrer, at eleverne får noget at spise igennem en lang skoledag.