Politik

Lad os have tillid til forældrene

Når de røde partier foreslår, at alle børn i landets folkeskoler skal have statsfinansieret morgenmad, så er det et klassisk eksempel på socialisme.

Når de røde partier foreslår, at alle børn i landets folkeskoler skal have statsfinansieret morgenmad, så er det et klassisk eksempel på, hvordan socialister tænker: Hvis få har et problem, så skal det gøres til alles problem.

Devisen er velkendt: Staten alene vide, hvad der er bedst for dig. Fordi der er nogle forældre, der af forskellige årsager ikke selv kan løfte ansvaret over for deres børn, så vil man de facto fratage alle landets omkring 540.000 folkeskolebørn muligheden for at spise morgenmad med deres forældre og søskende, da det nu skal ske i skolen.

Selvfølgelig er det vigtigt, at børn får morgenmad, inden de kommer i skole. Forudsætningen for en god skoledag er, at børn møder veludhvilede, mætte og forberedte. Men hvis ansvar er det først og fremmest? Det er altså forældrenes, ikke statens.

De rødes totale institutionalisering

Hvis det nu ikke længere skal være forældrenes ansvar, at sørge for deres børns morgenmad, og vi samtidig med tvungne lektiecafeer fratager familien ansvaret for børnenes forberedelse, ja, så mangler vi kun statsreguleret søvn, og så er den totale institutionalisering en realitet.

Jeg ved, fra min egen tid som lærer, at nogle børn ikke får morgenmad, fordi de svigtes derhjemme. Men det kan man jo prøve at løse med de enkelte forældre. Det kan så være i en periode, at man lige hjælper de børn i skolen med lidt mad, og hvad der ellers er brug for i den konkrete situation. Lærerne og den enkelte skole kan sammen med forældrene selv vurdere, hvad behovet er. Sådan har jeg oplevet, at det kan håndteres.

Men jeg har også oplevet en meget uheldig tendens til, at nogle forældre, der oplever problemer med deres børn, fralægger sig ethvert ansvar. Enten er det lærerne, skolen eller de andre børn, den er gal med, aldrig dem selv. Det, synes jeg, er trist, men det er ikke uforståeligt, når vi indretter vores samfund efter, at ingen skal tage ansvar for noget.

Flere muligheder til børnefamilierne

Jeg mener, at det har en selvstændig værdi, at familierne som udgangspunkt selv skal tage ansvar for deres egne børn. Jeg har også mere tillid til, at de danske børnefamilier bedre end nogen andre ved, hvad der er bedst for dem selv. Det ville give langt mere mening, at give flere muligheder til de danske børnefamilier til at indrette deres liv, som de selv ønsker. Fx ved at sætte skatten ned, så der bliver overskud til at leve mere frit. 

Ansvar skal ikke deponeres i en skattebillet

De røde partier er med deres forslag med til at fjerne ansvaret generelt fra danske familier. Deres vision for fremtidens Danmark er åbenbart, at ingen skal tage ansvar for noget. Ej heller når de vælger at sætte børn i verden. Staten skal åbenbart løse alle opgaver, og hvis staten fejler, så skal der bare bruges endnu flere penge. Sådan er de rødes formel på succes åbenbart.Jeg ønsker på ingen måder et samfund, hvor vi deponerer vores ansvar i en skattebillet. Jeg ønsker derimod et samfund, hvor vi selv tager ansvar i den enkelte familie, give mere tryghed og flere muligheder til danskerne, og vi så i fællesskab hjælper dem, der ikke kan selv.