Politik

De danske øer: Høje færgepriser er et klart løftebrud

Valgløftet om "trafikal ligestilling" er langt fra at blive indfriet, og det får øerne til at anklage Dansk Folkeparti for løftebrud.

Danske øboere beskylder nu Dansk Folkeparti for løftebrud. Færgepriserne for turen til de små danske øer er efter deres mening ikke blevet sænket tilnærmelsesvist så meget, som det blev lovet under valgkampen sidste år.

Og det er ikke godt nok, siger Fanøs borgmester.

- Nu vil vi gerne have trafikal ligestilling gennemført fuldt ud i løbet af den fireårige periode, sådan som blandt andet Dansk Folkeparti lovede os før sidste valg, siger Fanøs borgmester Erik Nørreby fra Venstre.

Trafikal ligestilling

Under sidste valgkamp blev der nemlig talt meget om ”trafikal ligestilling”. Begrebet dækker over, at færgeturen til de danske øer ikke må koste mere end den tilsvarende tur ville koste, hvis man kørte i bil på landevejen.

Og der er lang vej igen. De 11 kilometer mellem Esbjerg og Fanø ville i bil ikke koste mere end en 20’er, mens det koster 415 kroner for 12 minutters færgetur - hvis man vel at mærke skal have bilen med om bord.

Fra august bliver færgepriserne sat ned, men slet ikke så meget, at man kommer i nærheden af den halvering af priserne, som der blev talt om i valgkampen. En aftale mellem regeringen og dens støttepartier afsætter 95 millioner kroner årligt til at sænke priserne.

Hvis man skulle indføre "trafikal ligestilling" ville det koste betydeligt mere, sandsynligvis mere end 200 millioner kroner om året.

Venstre har nølet og nølet

Dansk Folkeparti dog pure, at man har lovet mere end man kunne holde:

- Vi har fået 95 millioner kroner sat på i den vækstaftale, der kom i maj. Og så var den helt klare melding fra Dansk Folkeparti, at vi skal finde de resterende penge i forbindelse med finansloven for 2017, siger Dansk Folkepartis medlem af Folketingets Erhvervsudvalg Hans Kristian Skibby.

Han undrer sig over, at Venstreborgmesteren på Fanø vælger at skyde på Dansk Folkeparti. Efter hans mening ligger ansvaret hos Venstre.

- Jeg kan ikke forstå, at han har så travlt med at give en bandbulle mod Dansk Folkeparti, når det er hans eget parti Venstre, der har nølet og nølet og nølet. Vi har sådan set leveret varen, siger Hans Kristian Skibby.

De er løbet fra løfterne

Fra en anden ø-kommune, der efterspørger trafikal ligestilling, rettes kritikken da også mod både Venstre og Dansk Folkeparti.

- Det er helt åbenlyst, at begge partier er løbet fra de løfter som de gav vælgerne inden valget, siger det bornholmske folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, Lea Wermelin.