Politik

FAKTA: Sådan fungerer seniorjobordningen

Tusindvis af ældre er kommet i arbejde på grund af ordningen om seniorjob. Faktisk langt flere end ventet. Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, a

Tusindvis af ældre er kommet i arbejde på grund af ordningen om seniorjob. Faktisk langt flere end ventet.

Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at 3500 personer har et job som følge af seniorjobordningen. Det er flere end forventet, da ordningen blev oprettet.

Læs her om reglerne for seniorjobordningen.

* For at få et seniorjob er det en betingelse, at du er tilmeldt efterlønsordningen, og at du vil opfylde anciennitetskravet for efterløn, når du når efterlønsalderen. Du skal fortsætte med at betale efterlønsbidrag.

* Du skal også have opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du har kortere end fem år til efterlønsalderen. Og du skal være medlem af en a-kasse.

* Hvis din dagpengeret udløber, mindre end fem år før du har ret til efterløn, har du ret til et seniorjob i din kommune.

* Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest to måneder efter den dato, hvor du ansøger om seniorjobbet. Det kan dog tidligst ske ved udløbet af dagpengeperioden.

* I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

* Du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.

* Seniorjob er støttet arbejde og kan derfor ikke berettige til en ny dagpengeret.

* Kommunen får et tilskud fra staten til at dække udgifter i forbindelse med ordningen.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, min-a-kasse.dk, ak-samvirke.dk