Politik

Danskere får færre år på pension end andre europæere

Danskerne skal i fremtiden blive længere på arbejdsmarkedet, før de kan få folkepension, end det er tilfældet for andre EU-borgere.

Danskernes pensionsalder kan blive et af de helt store emner på Christiansborg de kommende måneder, når politikerne skal forhandle rammerne for dansk økonomi de kommende mange år på plads.

På forhånd har finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) slået fast , at "alt er i spil" i forbindelse med de vigtige forhandlinger - dermed altså også at hæve pensionsalderen hurtigere, end det oprindeligt er aftalt.

Men som reguleringen af den danske pensionsalder er skruet sammen i dag, kan danskerne allerede se frem til at skulle være længere tid på arbejdsmarkedet end deres kolleger i andre EU-lande, før de kan få folkepension.

Det viser rapporten fra EU-kommissionen ”The Ageing Report” fra 2015. Her fremgår det, at den forventede folkepensionsalder i Danmark i år 2040 vil være markant over EU-gennemsnittet:

Velfærdsreformen

Når den danske pensionsalder er højere end i mange sammenlignelige lande, skyldes det, at et flertal på Christiansborg har vedtaget, at pensionsalderen skal hæves gradvist i takt med, at danskerne i gennemsnit lever længere.

Det blev aftalt med den såkaldte velfærdsreform fra 2006, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Velfærdsreformen slår fast, at pensionsalderen skal reguleres hvert femte år med maksimalt ét år ad gangen.

Sidst man foretog en sådan regulering af pensionsalderen var i 2015, hvor Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservative stemte for at hæve pensionsalderen, så den i 2030 er 68 år. Og pensionsalderen kan altså hæves yderligere to gange frem mod 2040 med de gældende regler.

Det er dog ikke sikkert, at det bliver ved det. For som skrevet herover er flere politiske partier ikke afvisende overfor at hæve pensionsalderen endnu hurtigere, end det ellers er aftalt i velfærdsreformen. Og blandt andre Venstre og Radikale Venstre har luftet tanker om at fremrykke stigningen i pensionsalderen, så den gennemføres allerede nu – i stedet for kun at gøre det hvert femte år og altså næste gang i 2020.

Færre år på pension end andre EU-borgere

EU-kommissionens rapport viser samtidig, at danskerne i 2040 kan forvente at leve et kortere liv som pensionist end gennemsnittet af EU-borgere. En dansk mand ventes i gennemsnit at komme til at leve 18,7 år på pension, mens en kvinde kan se frem til 22,4 år som pensionist. Det er et stykke under EU-gennemsnittet, som lyder på henholdsvis 19,9 og 23,7 år.