Hjort klar til at bryde løfter fra valgkampen: - Kigger på et katalog af ubehageligheder

Regeringen har et helt "katalog af ubehageligheder” og føler sig ikke bundet af regeringsgrundlaget, siger finansministeren.

Intet er fredet, når regeringen til efteråret tager hul på forhandlingerne om dansk økonomi frem mod 2025, herunder lettelser af skatten. Det fastslår finansminister Claus Hjort Frederiksen i et sommerinterview med TV2s politiske analytiker Thomas Funding.

- Det, vi sidder og kigger på, er alt, hvad vi kan komme i tanke om. Det udestående er så at træffe de politiske beslutninger. Hvad er det, vi så vil stå model til. Der lægger vi jo hovedet på skafottet, siger han og tilføjer:

- Der er et katalog af ubehageligheder, vi sidder og kigger på.

Det katalog rummer blandt andet også en hurtigere indfasning af stigningen i pensionsalderen. Noget, som særligt Radikale Venstre har været fortaler for.

Hvorvidt det punkt indgår i regeringens overvejelser, ønsker finansministeren ikke at gå nærmere ind i. Det er ”no-go”, siger han.

- Lige så snart en finansminister begynder at åbne op for en ting, så sættes hele systemet i gang for at skyde lige præcis det ned.

Men så siger du vel også, at alt er i spil?

- Det kan jeg roligt sige. Vi kigger på alting. Vi har bare ikke taget politisk stilling.

Intet, der binder

Det er så spørgsmålet om I overhovedet kan det?

- Det kan vi nu nok.

Nogle vil mene, det er løftebrud i forhold til hvad I sagde i valgkampen, hvis I kigger på pensionsalderen?

- Verden ser på mange måder fuldstændig anderledes ud end dengang.

Så du føler dig ikke bundet?

- Nej, det gør jeg ikke. Når vi nu står med den Brexit-beslutning (om at Storbritannien skal forlade EU, red.), et Europa i politisk kaos og hvor de økonomiske advarselslamper blinker. Så gælder det simpelthen om at rebe sejlene og sikre - da der ikke kommer hjælp fra udlandet - hvordan vi kan sikre, at vi trækker os selv op ved hårene.

Så intet er helligt her?

- For mit vedkommende, nej.

Dermed afviser han ikke at lade pensionsalderen stige allerede fra 2025 i stedet for fra 2030 - noget, som hans chef, statsminister Lars Løkke Rasmussen ellers flere gange klart har afvist.

- For Venstre og for mig er det ikke nogen ambition, at folk skal så sent på pension som overhovedet muligt. Derfor synes jeg, at det her næsten masochistiske fokus på, at nu skal vi tvinge folk på pension så sent som muligt, er forkert, sagde Lars Løkke Rasmussen til Børsen i april sidste år - og gentog budskabet i maj i år.

- Vi har ingen aktuelle planer for nærværende om at hæve pensionsalderen, sagde han uden dog at garantere, at spørgsmålet om længere arbejdsliv ikke kunne på tale på et senere tidspunkt, sagde han ifølge Jyllands-Posten. Den melding kom efter at Venstres finansordfører Jacob Jensen havde sagt, at man "overvejer at kigge på pensionssystemet".

Alt skal finansieres

Målet med hele manøvren er at levere nogle svar på de udfordringer, Danmark står over for. Det handler blandt andet om en aldrende befolkning og stadigt færre i den erhvervsaktive alder samt en ringere udvikling i produktiviteten sammenlignet med vores nabolande.

Når forhandlingerne er afsluttet satser regeringen på at have et ”betragteligt milliardbeløb”, der dels kan dække stigningen i de offentlige udgifter, dels kan give muligheden for skattelettelser.

Og apropos skatten, så skal en reform her været fuldt finansieret, fastslår finansministeren.

- Hele øvelsen består i, at det skal finansieres. Al det snak om at vi skulle ønske at gennemføre ufinansierede skattelettelser, kommer slet ikke på tale.

Claus Hjort Frederiksen afviser også at finansiere eksempelvis kommende stigninger i udgifterne til sygehuse og medicin ved at optage flere lån i udlandet. Det ville ”helt klart” være uansvarligt, mener han.

- Som et lille land er vi bare nødt til at ligge i top med hensyn til at have orden i økonomien for at sikre, at vi får de bedste kreditvurderinger. Se nu hvordan det gik i England, som lige er reduceret fra AAA til AA. Hvis vi kommer ud for noget tilsvarende, kommer vi også under pres.

Så det strukturelle balancepunkt - altså tidspunktet, hvor de offentlige finanser går i nul og viser sorte tal - er stadig 2020 og ikke 2025? Det ville jo kunne give dig en masse milliarder.

- Jo jo, men altså. Nu bliver du ved med at fritte om den der, men det er klart, at der er ikke noget, der ikke vil blive finansieret.

Men vil du gældsætte landet yderligere fem år for at skaffe finansieringen?

- Du må have den tålmodighed at vente til planen er fremsat. Jeg tror da også, at det ligger os meget på sinde at bidrage til at løse udfordringen.

Pres på regeringen

Regeringen er under et betydeligt pres forud for forhandlingerne, navnlig fra Liberal Alliance, der kræver skattelettelser i toppen. Dansk Folkeparti er helst lettelserne foruden, men skal de endelig gennemføres, skal det være de lavestlønnede, der får gavn af dem. Alt dette rokker dog ikke ved regeringens forhandlingsstrategi.

- Grundstammen i det vil skal lave vil være blå blok. Men jeg vil ikke kunne forstå, hvis Socialdemokraterne og Radikale Venstre ikke vil være med. Det vil være helt uforståeligt, hvis man ikke vil give skattelettelser til de laveste arbejdsindkomster her i landet, så det bedre kan betale sig at arbejde, siger Claus Hjort Frederiksen.

Skal du have alle de blå partier med i en aftale?

- Udgangspunktet vil for mig være, at blå blok sætter os sammen.

- Jeg er fortrøstningsfuld

Finansministeren er ganske rolig trods de gentagne trusler fra Liberal Alliance om at ikke længere at holde hånden under regeringen, hvis den ikke leverer skattelettelser.

- Vi er forskellige partier. Når jeg mødes - og det gør jeg jo jævnligt - med lederne af partierne i blå blok, så er der altid en vilje til at prøve og finde en løsning. Jeg er fortrøstningsfuld. Det afgørende er, at når vi kommer til efteråret og sætter os ved bordet - det er der, testen er, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han lægger ikke skjul på, at Venstre som parti også har meget på spil.

- Vi sidder her ikke for at sidde her. Vi sidder her, fordi vi gerne vil levere nogle resultater, siger han og beskriver opgaven med et Tour de France-udtryk.

- Jeg tror, vi skal over nogle af de stigninger, der er uden for kategori.

S: Inviter os alle med

Hos Socialdemokraterne håber finansordfører Benny Engelbrecht, at regeringen går efter en bred aftale. Han kommer dog med en opfordring til Claus Hjort Frederiksen.

- Vi synes, det er uklogt at finansministeren vil starte med blå blok, hvis hans mål er en bred aftale. Så kan han lige så godt invitere bredt fra start, siger han.

Benny Engelbrecht mener, at Konservative og Liberal Alliances krav til efterårets forhandlinger ligger langt fra Socialdemokraterne. Der er til gengæld fællesmængder med Dansk Folkeparti.

- Dansk Folkeparti har sendt det signal, at de gerne vil have Socialdemokraterne med i en bred aftale, og den store, oplagte fællesmængde med Dansk Folkeparti er, at vi heller ikke synes, der skal laves topskattelettelser. Hvis DF holder fast i det, så er det da attraktivt for os at gå ind i forhandlingerne, siger han.