Politik

Kan du svaret? Her er indfødsretsprøvens sværeste spørgsmål

Udlændinge, der har været til indfødsretsprøve, havde særligt svært ved spørgsmål om Carl Nielsen, Olsen-banden og et udenlandsk statsbesøg.

En række spørgsmål var for svære. En del var for nemme. Men samlet set har sværhedsgraden været ”tilfredsstillende”.

Sådan lyder konklusionen i en større analyse, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemført om den meget omdiskuterede indfødsretsprøve, som i alt 2359 udlændinge gik op til tidligere på året.

Blot 31,2 procent af deltagerne svarede rigtigt på mindst 32 spørgsmål, som er minimumskravet for at bestå.

For svære

Her er de fem spørgsmål, som færrest prøvedeltagere kunne svare rigtigt på – og som i analysen bliver vurderet som værende ”ikke tilfredsstillende, fordi de har en meget høj sværhedsgrad”:

Hvilken nordamerikansk statsleder besøgte Danmark i april 2016? – 33 procent svarede rigtigt.

Hvornår levede komponisten Carl Nielsen? – 43 procent svarede rigtigt.

Hvornår havde den første film om Olsen-banden premiere? – 44 procent svarede rigtigt.

Hvornår indførte Danmark paskontrol ved grænsen til Tyskland? – 46 procent svarede rigtigt.

Hvilken rolle har Rådet for Den Europæiske Union? – 46 procent svarede rigtigt.

For nemme

Analysen peger samtidig på fem spørgsmål, der ”vurderes som havende en for lav sværhedsgrad”. De spørgsmål er:

Har Danmark medlemmer i Europa-Parlamentet? – 98 procent svarede rigtigt.

Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden? – 95 procent svarede rigtigt.

Hvem har valgret til Folketinget? – 95 procent svarede rigtigt.

Skal man ved religionsdyrkelse respektere de øvrige regler, der gælder i samfundet? – 94 procent svarede rigtigt.

Hvad er en overenskomst? – 93 procent svarede rigtigt.

- Folk har forberedt sig for dårligt

På baggrund af analysen slog udlændingeminister Inger Støjberg (V) tirsdag fast, at nogle spørgsmål ”skal rettes til”, men at der ikke er nogen grund til at ændre på prøvens generelle sværhedsgrad fremover.

- Vi har analyseret resultaterne af prøven. Folk har forberedt sig for dårligt. Det kan vi se ved, at spredningen af forkerte svar er hulter til bulter. Man har også fulgt for lidt med i, hvad der er sket i det danske samfund i de seneste måneder, sagde hun.

Du kan selv tage den omdiskuterede prøve her:

 1. Deltager monarken ved Folketingets åbning?

 2. Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden?

 3. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965?

 4. Hvilken videnskab fik stigende magt i Oplysningstiden?

 5. Med Jyske Lov gjorde man op med den tidligere tradition for blodhævn, hvor slægter hævnede sig på hinanden. Hvornår stammer loven fra?

 6. Skal man ved religionsdyrkelse respektere de øvrige regler, der gælder i samfundet?

 7. I hvilket stjernebillede opdagede Tycho Brahe en ny stjerne?

 8. Fik kvinder stemmeret, da grundloven blev indført i 1849?

 9. Skal der være tilslutning fra både Folketinget og befolkningen, hvis Grundloven skal ændres?

 10. Danmarks befolkning var fra Middelalderen opdelt i fire klasser, der blev kaldt for stænder. Hvilke fire stænder var der tale om?

 11. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier et forlig, der skulle sikre de økonomiske og sociale forhold. Hvad kaldes forliget?

 12. Hvad hedder den ordbog, som Dansk Sprognævn udarbejder?

 13. Hvornår under 2. verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper?

 14. Hvornår blev folkeviserne nedskrevet?

 15. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at man er medlem af Folketinget?

 16. Under Københavns bombardement erobrede englænderne den danske flåde. Hvilket år fandt Københavns Bombardement sted?

 17. Hvordan opnår man ifølge protestantismen frelse?

 18. Er Folketingets Ombudsmand uafhængig i sit arbejde?

 19. Domstolene har den dømmende magt. Hvad indebærer det?

 20. Hvor mange kommuner er der i Danmark?

 21. Hvornår levede komponisten Carl Nielsen?

 22. Hvilken rolle har Rådet for Den Europæiske Union?

 23. I årene 1657-1660 var Danmark i krig med Sverige. Hvilke konsekvenser fik det for Danmark i 1658?

 24. Har Danmark medlemmer i Europa-Parlamentet?

 25. Hvad er en overenskomst?

 26. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet i 1834?

 27. Hvornår overgik det danske monarki fra valgkongedømme til arvekongedømme?

 28. Hvornår blev Nordslesvig (også kaldet Sønderjylland) genforenet med Danmark?

 29. Hvad handler balletten Sylfiden om?

 30. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?

 31. Enevælden havde en særlig betydning for den danske statsadministration. Hvilken?

 32. Hvem har valgret til Folketinget?

 33. Hvornår havde den første film om Olsen-banden premiere?

 34. Påskeæg har rødder i et gammelt symbol. Hvilket?

 35. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?

 36. Hvornår indførte Danmark paskontrol ved grænsen til Tyskland?

 37. I maj 2016 blev konferencen Women Deliver afholdt i København. Hvem er protektor for konferencen?

 38. Hvilken tidligere dansk statsminister døde i en høj alder i marts 2016?

 39. Hvilken nordamerikansk statsleder besøgte Danmark i april 2016?

 40. Hvilken dansk restaurant fik sin tredje Michelinstjerne i februar 2016?

Afstemning

Fik du 32 eller flere rigtige i prøven?